Units API


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.1.1/apiunits.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/units/88198/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
  "source": "We recommend PDF Architect, our free PDF Viewer and Editor.\nThe free edition contains a viewer and basic editing capabilities. Furthermore, you can buy optional modules, which extend the functionality according to your requirements and even provide OCR.",
  "previous_source": "",
  "target": "Polecamy PDF Architect, nasz darmowy program do wyświetlania i edycji PDF.\nDarmowa edycja umożliwia wyświetlanie i podstawowe możliwości edycji. Ponadto możesz kupić opcjonalne moduły, które rozszerzają funkcjonalność w zależności od wymagań, a nawet zapewniają OCR.",
  "id_hash": 7950516265404807917,
  "content_hash": 7950516265404807917,
  "location": "pdfforge.PDFCreator.UI.Presentation.Windows.RecommendPdfArchitectWindowTranslation",
  "context": "",
  "comment": "",
  "flags": "",
  "fuzzy": false,
  "translated": true,
  "position": 64,
  "has_suggestion": false,
  "has_comment": false,
  "has_failing_check": false,
  "num_words": 38,
  "priority": 100,
  "id": 88198,
  "web_url": "https://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/pl/?checksum=ee55e86b746b3aed",
  "url": "https://translate.pdfforge.org/api/units/88198/",
  "source_info": "https://translate.pdfforge.org/api/sources/1671/"
}