Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.1.1/apitranslations.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/pdfcreator/messages/pl/changes/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 576,
  "next": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/changes/?format=api&page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/127082/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2020-12-21T11:59:57.737767Z",
      "action": 4,
      "target": "Teraz możesz zamknąć to okno.",
      "id": 59645,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/59645/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/127080/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2020-12-21T11:59:27.931881Z",
      "action": 4,
      "target": "Chiński (uproszczony)",
      "id": 59644,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/59644/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-10-23T17:41:53.078629Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 58366,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/58366/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-10-16T07:51:28.602297Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 57639,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57639/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-10-15T17:51:07.669413Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 57194,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57194/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-10-15T17:51:06.527481Z",
      "action": 1,
      "target": "",
      "id": 57193,
      "action_name": "Translation completed",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57193/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/126013/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-10-15T17:51:06.512354Z",
      "action": 5,
      "target": "Ostrzeżenie: poniższe dokumenty są plikami PDF 2.0 i nie można ich dodawać do innych dokumentów podczas konwersji:",
      "id": 57192,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57192/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/126012/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-10-15T17:50:44.553312Z",
      "action": 5,
      "target": "Użyj domyślnej przeglądarki systemu Windows",
      "id": 57191,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57191/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/126011/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-10-15T17:50:22.518589Z",
      "action": 5,
      "target": "Użyj PDF Architect",
      "id": 57190,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57190/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/126010/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-10-15T17:50:09.572760Z",
      "action": 5,
      "target": "Nie można dodać jednego z plików okładek. Wersja w formacie PDF dokumentów nie jest kompatybilna.",
      "id": 57189,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57189/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/126009/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-10-15T17:49:53.940120Z",
      "action": 5,
      "target": "Nie można dodać jednego z plików załączników. Wersja w formacie PDF dokumentów nie jest kompatybilna.",
      "id": 57188,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57188/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/126008/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-10-15T17:49:32.999503Z",
      "action": 5,
      "target": "Uruchom kolejną konwersję, przekazując oryginalny dokument źródłowy do innego profilu, np. przekonwertować na inny format wyjściowy.",
      "id": 57187,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57187/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/126007/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-10-15T17:49:00.607143Z",
      "action": 5,
      "target": "Określone konto nie jest skonfigurowane.",
      "id": 57186,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57186/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/126006/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-10-15T17:48:43.177044Z",
      "action": 5,
      "target": "Wybrany format wyjściowy nie obsługuje metadanych",
      "id": 57185,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57185/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/126005/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-10-15T17:48:30.375970Z",
      "action": 5,
      "target": "Domyślna przeglądarka jest określana przez system Windows. Możesz skonfigurować własną przeglądarkę w naszej sekcji przeglądarki w ustawieniach lub zmienić domyślne ustawienia systemu Windows",
      "id": 57184,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57184/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/124977/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-10-15T17:48:03.466335Z",
      "action": 5,
      "target": "hiszpański",
      "id": 57183,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57183/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/126004/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-10-15T17:47:49.905581Z",
      "action": 5,
      "target": "Pomiń okno drukowania",
      "id": 57182,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57182/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/126003/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-10-15T17:47:37.196831Z",
      "action": 5,
      "target": "Pokaż powiadomienie w zasobniku",
      "id": 57181,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57181/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/126002/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-10-15T17:47:23.376729Z",
      "action": 5,
      "target": "Pokaż szybkie akcje",
      "id": 57180,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57180/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/126001/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-10-15T17:47:11.325810Z",
      "action": 5,
      "target": "Wybierz tę opcję, aby zapisywać pliki tylko w katalogu tymczasowym, np. jeśli wysłane e-mailem",
      "id": 57179,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57179/?format=api"
    }
  ]
}