Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.1.1/apitranslations.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/pdfcreator/messages/pl/changes/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 449,
  "next": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/changes/?format=api&page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/122012/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2020-07-01T10:38:01.813195Z",
      "action": 4,
      "target": "Przypomnij mi później",
      "id": 52761,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/52761/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 3,
      "author": 3,
      "timestamp": "2020-06-10T14:02:55.900508Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 51639,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/51639/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 3,
      "author": 3,
      "timestamp": "2020-06-05T19:35:06.964412Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 50191,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/50191/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-06-05T19:32:28.308175Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 50146,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/50146/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-06-05T15:46:02.020745Z",
      "action": 1,
      "target": "",
      "id": 49997,
      "action_name": "Translation completed",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/49997/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-06-05T15:46:01.929865Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 49996,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/49996/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/118771/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-06-05T15:46:01.912141Z",
      "action": 5,
      "target": "Po wyłączeniu edytora przepływu pracy kolejność przetwarzania zostanie zresetowana do wartości domyślnych.",
      "id": 49995,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/49995/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/118879/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-06-05T15:45:46.698041Z",
      "action": 5,
      "target": "Do",
      "id": 49994,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/49994/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/118878/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-06-05T15:45:28.758669Z",
      "action": 5,
      "target": "Szukaj",
      "id": 49993,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/49993/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/118808/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-06-05T15:45:19.786738Z",
      "action": 5,
      "target": "Zaimplementuj niestandardowy skrypt w języku C #, aby przetworzyć zadanie drukowania.",
      "id": 49992,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/49992/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/118877/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-06-05T15:45:00.543245Z",
      "action": 5,
      "target": "grecki",
      "id": 49991,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/49991/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/118770/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-06-05T15:44:42.015486Z",
      "action": 5,
      "target": "Wyłącz edytor przepływu pracy",
      "id": 49990,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/49990/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 3,
      "author": 3,
      "timestamp": "2020-04-01T14:20:08.004564Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 48725,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/48725/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 3,
      "author": 3,
      "timestamp": "2020-03-31T12:11:21.925845Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 48309,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/48309/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 3,
      "author": 3,
      "timestamp": "2020-03-31T09:37:11.398577Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 48226,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/48226/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-03-30T11:15:28.008118Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 47725,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/47725/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-03-30T08:06:33.062637Z",
      "action": 1,
      "target": "",
      "id": 47634,
      "action_name": "Translation completed",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/47634/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-03-30T08:06:32.989650Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 47633,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/47633/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/118109/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-03-30T08:06:32.967756Z",
      "action": 5,
      "target": "Autor",
      "id": 47632,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/47632/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/118106/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-03-30T08:06:27.849673Z",
      "action": 5,
      "target": "Dostępna jest nowa aktualizacja",
      "id": 47631,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/47631/?format=api"
    }
  ]
}