Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.1.1/apitranslations.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/pdfcreator/messages/pl/changes/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 576,
  "next": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/changes/?page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/127082/",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2020-12-21T11:59:57.737767Z",
      "action": 4,
      "target": "Teraz możesz zamknąć to okno.",
      "id": 59645,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/59645/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/127080/",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2020-12-21T11:59:27.931881Z",
      "action": 4,
      "target": "Chiński (uproszczony)",
      "id": 59644,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/59644/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-10-23T17:41:53.078629Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 58366,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/58366/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-10-16T07:51:28.602297Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 57639,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57639/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-10-15T17:51:07.669413Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 57194,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57194/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-10-15T17:51:06.527481Z",
      "action": 1,
      "target": "",
      "id": 57193,
      "action_name": "Translation completed",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57193/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/126013/",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-10-15T17:51:06.512354Z",
      "action": 5,
      "target": "Ostrzeżenie: poniższe dokumenty są plikami PDF 2.0 i nie można ich dodawać do innych dokumentów podczas konwersji:",
      "id": 57192,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57192/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/126012/",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-10-15T17:50:44.553312Z",
      "action": 5,
      "target": "Użyj domyślnej przeglądarki systemu Windows",
      "id": 57191,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57191/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/126011/",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-10-15T17:50:22.518589Z",
      "action": 5,
      "target": "Użyj PDF Architect",
      "id": 57190,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57190/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/126010/",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-10-15T17:50:09.572760Z",
      "action": 5,
      "target": "Nie można dodać jednego z plików okładek. Wersja w formacie PDF dokumentów nie jest kompatybilna.",
      "id": 57189,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57189/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/126009/",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-10-15T17:49:53.940120Z",
      "action": 5,
      "target": "Nie można dodać jednego z plików załączników. Wersja w formacie PDF dokumentów nie jest kompatybilna.",
      "id": 57188,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57188/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/126008/",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-10-15T17:49:32.999503Z",
      "action": 5,
      "target": "Uruchom kolejną konwersję, przekazując oryginalny dokument źródłowy do innego profilu, np. przekonwertować na inny format wyjściowy.",
      "id": 57187,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57187/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/126007/",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-10-15T17:49:00.607143Z",
      "action": 5,
      "target": "Określone konto nie jest skonfigurowane.",
      "id": 57186,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57186/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/126006/",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-10-15T17:48:43.177044Z",
      "action": 5,
      "target": "Wybrany format wyjściowy nie obsługuje metadanych",
      "id": 57185,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57185/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/126005/",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-10-15T17:48:30.375970Z",
      "action": 5,
      "target": "Domyślna przeglądarka jest określana przez system Windows. Możesz skonfigurować własną przeglądarkę w naszej sekcji przeglądarki w ustawieniach lub zmienić domyślne ustawienia systemu Windows",
      "id": 57184,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57184/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/124977/",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-10-15T17:48:03.466335Z",
      "action": 5,
      "target": "hiszpański",
      "id": 57183,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57183/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/126004/",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-10-15T17:47:49.905581Z",
      "action": 5,
      "target": "Pomiń okno drukowania",
      "id": 57182,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57182/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/126003/",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-10-15T17:47:37.196831Z",
      "action": 5,
      "target": "Pokaż powiadomienie w zasobniku",
      "id": 57181,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57181/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/126002/",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-10-15T17:47:23.376729Z",
      "action": 5,
      "target": "Pokaż szybkie akcje",
      "id": 57180,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57180/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/126001/",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2020-10-15T17:47:11.325810Z",
      "action": 5,
      "target": "Wybierz tę opcję, aby zapisywać pliki tylko w katalogu tymczasowym, np. jeśli wysłane e-mailem",
      "id": 57179,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57179/"
    }
  ]
}