Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.1.1/apitranslations.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/pdfcreator/messages/cs/units/?page=2
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 1108,
  "next": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/cs/units/?page=3",
  "previous": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/cs/units/",
  "results": [
    {
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/cs/",
      "source": "Actions",
      "previous_source": "Add Action",
      "target": "Přidat akci",
      "id_hash": -7689491605360376063,
      "content_hash": -7689491605360376063,
      "location": "pdfforge.PDFCreator.UI.Presentation.UserControls.Profiles.WorkflowEditor.WorkflowEditorTranslation",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": true,
      "translated": false,
      "position": 21,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 1,
      "priority": 100,
      "id": 125175,
      "web_url": "https://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/cs/?checksum=1549702027258701",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/units/125175/",
      "source_info": "https://translate.pdfforge.org/api/sources/2575/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/cs/",
      "source": "Activate RSS news feed",
      "previous_source": "",
      "target": "Aktivujte informační kanál RSS",
      "id_hash": 3616683027109137774,
      "content_hash": 3616683027109137774,
      "location": "pdfforge.PDFCreator.UI.Presentation.UserControls.Settings.General.GeneralSettingsTranslation",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 22,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 4,
      "priority": 100,
      "id": 101791,
      "web_url": "https://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/cs/?checksum=b2310a0d18064d6e",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/units/101791/",
      "source_info": "https://translate.pdfforge.org/api/sources/1909/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/cs/",
      "source": "Activate to completely disable the anonymous usage statistics.",
      "previous_source": "",
      "target": "Aktivujte, chcete-li zcela zakázat statistiky anonymního používání.",
      "id_hash": 2458653633832795157,
      "content_hash": 2458653633832795157,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 23,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 8,
      "priority": 100,
      "id": 104500,
      "web_url": "https://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/cs/?checksum=a21ee4741653bc15",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/units/104500/",
      "source_info": "https://translate.pdfforge.org/api/sources/1975/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/cs/",
      "source": "Activate to completely disable the editing of profiles.",
      "previous_source": "",
      "target": "",
      "id_hash": 4641675184530577743,
      "content_hash": 4641675184530577743,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": false,
      "position": 24,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 8,
      "priority": 100,
      "id": 122890,
      "web_url": "https://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/cs/?checksum=c06a8afcd8b0d94f",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/units/122890/",
      "source_info": "https://translate.pdfforge.org/api/sources/2389/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/cs/",
      "source": "Activate to completely disable the rss news feed.",
      "previous_source": "",
      "target": "Aktivujte, chcete-li zcela vypnout zdroj zpráv RSS.",
      "id_hash": 3151690322792086066,
      "content_hash": 3151690322792086066,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 25,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 8,
      "priority": 100,
      "id": 104504,
      "web_url": "https://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/cs/?checksum=abbd0da6740efa32",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/units/104504/",
      "source_info": "https://translate.pdfforge.org/api/sources/1979/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/cs/",
      "source": "Activate to disable accounts tab. This disables the functionality to add, remove or change accounts.",
      "previous_source": "",
      "target": "Aktivuj volbu pro zakázání karty účtů. Tato funkce zakáže přidávání, odebírání nebo změnu účtů.",
      "id_hash": 2680583156306784221,
      "content_hash": 2680583156306784221,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 26,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 15,
      "priority": 100,
      "id": 104498,
      "web_url": "https://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/cs/?checksum=a533582da68fafdd",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/units/104498/",
      "source_info": "https://translate.pdfforge.org/api/sources/1973/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/cs/",
      "source": "Activate to disable debug tab. This disables the functionalities to run test jobs and change the debug level.",
      "previous_source": "",
      "target": "Chcete-li zakázat kartu ladění, aktivujte ji. Zakáže funkce spustit testovací úlohy a změnit úroveň ladění.",
      "id_hash": 8073959715042282024,
      "content_hash": 8073959715042282024,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 27,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 18,
      "priority": 100,
      "id": 104488,
      "web_url": "https://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/cs/?checksum=f00c779549e8ca28",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/units/104488/",
      "source_info": "https://translate.pdfforge.org/api/sources/1963/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/cs/",
      "source": "Activate to disable printer tab. This disables the functionalities to add/delete/rename PDFCreator printers, change profile assignments and set the primary pdfcreator printer.",
      "previous_source": "",
      "target": "Aktivujte kartu tiskárny. To zakáže funkce přidávat / mazat / přejmenovat tiskárny PDFCreator, měnit přiřazení profilů a nastavit primární tiskárnu PDFcreator.",
      "id_hash": 3524985868583250155,
      "content_hash": 3524985868583250155,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 28,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 22,
      "priority": 100,
      "id": 104484,
      "web_url": "https://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/cs/?checksum=b0eb43f8a72d28eb",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/units/104484/",
      "source_info": "https://translate.pdfforge.org/api/sources/1959/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/cs/",
      "source": "Activate to disable the access to the whole application settings.",
      "previous_source": "",
      "target": "Aktivujte, chcete-li vypnout přístup k nastavení aplikace.",
      "id_hash": -652830397929117958,
      "content_hash": -652830397929117958,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 29,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 10,
      "priority": 100,
      "id": 104496,
      "web_url": "https://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/cs/?checksum=76f0ae3640dba6fa",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/units/104496/",
      "source_info": "https://translate.pdfforge.org/api/sources/1971/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/cs/",
      "source": "Activate to disable the job history.",
      "previous_source": "",
      "target": "Aktivuje zakázání historie úloh.",
      "id_hash": 8386556851075382298,
      "content_hash": 8386556851075382298,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 30,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 6,
      "priority": 100,
      "id": 104502,
      "web_url": "https://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/cs/?checksum=f4630905acf77c1a",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/units/104502/",
      "source_info": "https://translate.pdfforge.org/api/sources/1977/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/cs/",
      "source": "Activate to disable title tab. This disables the functionality to change title replacements.",
      "previous_source": "",
      "target": "Chcete-li zakázat kartu titulu, aktivujte ji. To zakáže funkci změnit nahrazení názvu.",
      "id_hash": 2456905683006598968,
      "content_hash": 2456905683006598968,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 31,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 13,
      "priority": 100,
      "id": 104486,
      "web_url": "https://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/cs/?checksum=a218aeb3923f2f38",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/units/104486/",
      "source_info": "https://translate.pdfforge.org/api/sources/1961/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/cs/",
      "source": "Activate to hide information about our customizable PDF Editor.",
      "previous_source": "",
      "target": "Aktivujte, chcete-li skrýt informace o editoru PDF.",
      "id_hash": -7894466128183446022,
      "content_hash": -7894466128183446022,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 32,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 9,
      "priority": 100,
      "id": 104490,
      "web_url": "https://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/cs/?checksum=127138e21245b5fa",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/units/104490/",
      "source_info": "https://translate.pdfforge.org/api/sources/1965/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/cs/",
      "source": "Activate to hide license tab.",
      "previous_source": "",
      "target": "Chcete-li skrýt kartu licence, aktivujte ji.",
      "id_hash": -1440654228747591273,
      "content_hash": -1440654228747591273,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 33,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 5,
      "priority": 100,
      "id": 104492,
      "web_url": "https://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/cs/?checksum=6c01c49ca355e197",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/units/104492/",
      "source_info": "https://translate.pdfforge.org/api/sources/1967/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/cs/",
      "source": "Activate to hide the tips on home screen",
      "previous_source": "",
      "target": "Chcete-li skrýt tipy na domovské obrazovce, aktivujte",
      "id_hash": -3146009542937679199,
      "content_hash": -3146009542937679199,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 34,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 8,
      "priority": 100,
      "id": 104506,
      "web_url": "https://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/cs/?checksum=545720fd2d35eaa1",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/units/104506/",
      "source_info": "https://translate.pdfforge.org/api/sources/1981/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/cs/",
      "source": "Activate to load application settings from ini file in \"%ProgramData%\\pdfforge\\PDFCreator\". This is activated by default and must be explicitly disabled.",
      "previous_source": "",
      "target": "Aktivovat pro načtení nastavení z ini souboru v \"% ProgramData% forforge PDFCreator\". Toto je standardně povoleno a musí být explicitně zakázáno.",
      "id_hash": 3729591083190576697,
      "content_hash": 3729591083190576697,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 35,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 20,
      "priority": 100,
      "id": 104508,
      "web_url": "https://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/cs/?checksum=b3c22b547709e639",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/units/104508/",
      "source_info": "https://translate.pdfforge.org/api/sources/1983/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/cs/",
      "source": "Activate to load profiles from ini file in \"%ProgramData%\\pdfforge\\PDFCreator\". This is activated by default and must be explicitly disabled.",
      "previous_source": "",
      "target": "Aktivovat načtení profilů z ini souboru v \"% ProgramData% forforge PDFCreator\". Toto je standardně aktivováno a musí být explicitně zakázáno.",
      "id_hash": 3267576957562054705,
      "content_hash": 3267576957562054705,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 36,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 19,
      "priority": 100,
      "id": 104510,
      "web_url": "https://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/cs/?checksum=ad58c3ee37bce831",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/units/104510/",
      "source_info": "https://translate.pdfforge.org/api/sources/1985/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/cs/",
      "source": "Activate to never show a reminder of an upcoming license expiration.",
      "previous_source": "",
      "target": "",
      "id_hash": 6773023928056627461,
      "content_hash": 6773023928056627461,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": false,
      "position": 37,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 11,
      "priority": 100,
      "id": 120667,
      "web_url": "https://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/cs/?checksum=ddfe9d60a7094105",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/units/120667/",
      "source_info": "https://translate.pdfforge.org/api/sources/2362/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/cs/",
      "source": "Activation failed",
      "previous_source": "",
      "target": "Aktivace selhala",
      "id_hash": -5891567851141407060,
      "content_hash": -5891567851141407060,
      "location": "pdfforge.PDFCreator.UI.Presentation.UserControls.Settings.License.LicenseSettingsTranslation",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 38,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 2,
      "priority": 100,
      "id": 79342,
      "web_url": "https://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/cs/?checksum=2e3cf241169adeac",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/units/79342/",
      "source_info": "https://translate.pdfforge.org/api/sources/994/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/cs/",
      "source": "Activation successful",
      "previous_source": "",
      "target": "Aktivace se zdařila",
      "id_hash": 7025192151903967875,
      "content_hash": 7025192151903967875,
      "location": "pdfforge.PDFCreator.UI.Presentation.UserControls.Settings.License.LicenseSettingsTranslation",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 39,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 2,
      "priority": 100,
      "id": 79343,
      "web_url": "https://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/cs/?checksum=e17e7f0a85191a83",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/units/79343/",
      "source_info": "https://translate.pdfforge.org/api/sources/996/"
    },
    {
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/cs/",
      "source": "Activation valid till:",
      "previous_source": "",
      "target": "Aktivace je platná do:",
      "id_hash": 589000081184312552,
      "content_hash": 589000081184312552,
      "location": "pdfforge.PDFCreator.UI.Presentation.UserControls.Settings.License.LicenseSettingsTranslation",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 40,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 3,
      "priority": 100,
      "id": 79344,
      "web_url": "https://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/cs/?checksum=882c8c7403aacce8",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/units/79344/",
      "source_info": "https://translate.pdfforge.org/api/sources/998/"
    }
  ]
}