Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.1.1/apitranslations.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/pdfcreator/messages/ca/changes/?format=api&page=2
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 1145,
  "next": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/ca/changes/?format=api&page=3",
  "previous": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/ca/changes/?format=api",
  "results": [
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/125124/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 8,
      "author": 8,
      "timestamp": "2020-10-18T08:31:05.241395Z",
      "action": 5,
      "target": "Usa el visor predeterminat del Windows",
      "id": 57941,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57941/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/125123/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 8,
      "author": 8,
      "timestamp": "2020-10-18T08:30:46.584329Z",
      "action": 5,
      "target": "Usa el PDF Architect",
      "id": 57940,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57940/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/125122/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 8,
      "author": 8,
      "timestamp": "2020-10-18T08:30:21.683912Z",
      "action": 5,
      "target": "No s'ha pogut afegir un dels fitxers de coberta. El format del document PDF no és compatible.",
      "id": 57939,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57939/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/125121/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 8,
      "author": 8,
      "timestamp": "2020-10-18T08:29:49.227919Z",
      "action": 5,
      "target": "No s'ha pogut afegir un dels fitxers adjunts. El format del document PDF no és compatible.",
      "id": 57938,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57938/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/125120/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 8,
      "author": 8,
      "timestamp": "2020-10-18T08:29:25.742089Z",
      "action": 5,
      "target": "Activa una altra conversió reenviant el document original a un altre perfil, p. ex. per a convertir-lo a un altre format de sortida.",
      "id": 57937,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57937/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/125119/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 8,
      "author": 8,
      "timestamp": "2020-10-18T08:29:15.971081Z",
      "action": 5,
      "target": "El compte indicat no està configurat.",
      "id": 57936,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57936/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/125118/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 8,
      "author": 8,
      "timestamp": "2020-10-18T08:29:06.823268Z",
      "action": 5,
      "target": "El format de sortida seleccionat no permet metadades",
      "id": 57935,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57935/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/126935/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 8,
      "author": 8,
      "timestamp": "2020-10-18T08:28:38.360277Z",
      "action": 5,
      "target": "El fitxer de certificat no existeix",
      "id": 57934,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57934/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/124954/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 8,
      "author": 8,
      "timestamp": "2020-10-18T08:28:28.746075Z",
      "action": 5,
      "target": "Espanyol",
      "id": 57933,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57933/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/125115/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 8,
      "author": 8,
      "timestamp": "2020-10-18T08:28:21.004426Z",
      "action": 5,
      "target": "Mostra la notificació en la safata",
      "id": 57932,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57932/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/125114/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 8,
      "author": 8,
      "timestamp": "2020-10-18T08:28:07.768142Z",
      "action": 5,
      "target": "Mostra les accions ràpides",
      "id": 57931,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57931/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/125113/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 8,
      "author": 8,
      "timestamp": "2020-10-18T08:27:59.547070Z",
      "action": 5,
      "target": "Seleccioneu això per a només desar els fitxers en un directori temporal. P. ex. si s'envien per correu electrònic",
      "id": 57930,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57930/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/125112/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 8,
      "author": 8,
      "timestamp": "2020-10-18T08:27:46.942729Z",
      "action": 5,
      "target": "Seleccioneu un directori de destinació",
      "id": 57929,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57929/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/125111/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 8,
      "author": 8,
      "timestamp": "2020-10-18T08:27:37.905930Z",
      "action": 5,
      "target": "Seleccioneu el fitxer:",
      "id": 57928,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57928/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/125110/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 8,
      "author": 8,
      "timestamp": "2020-10-18T08:27:30.097768Z",
      "action": 5,
      "target": "Seleccioneu el fitxer adjunt del correu electrònic",
      "id": 57927,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57927/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/125109/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 8,
      "author": 8,
      "timestamp": "2020-10-18T08:27:10.172170Z",
      "action": 5,
      "target": "Resolució:",
      "id": 57926,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57926/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/125108/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 8,
      "author": 8,
      "timestamp": "2020-10-18T08:27:03.894551Z",
      "action": 5,
      "target": "El PDFCreator pot reenviar automàticament el document original a un altre perfil, p. ex. per a convertir-lo a un altre format.",
      "id": 57925,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57925/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/125106/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 8,
      "author": 8,
      "timestamp": "2020-10-18T08:25:27.672407Z",
      "action": 5,
      "target": "Obre el fitxer amb el visor.",
      "id": 57924,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57924/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/125105/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 8,
      "author": 8,
      "timestamp": "2020-10-18T08:25:12.490874Z",
      "action": 5,
      "target": "Obre el fitxer",
      "id": 57923,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57923/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/125104/?format=api",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/ca/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 8,
      "author": 8,
      "timestamp": "2020-10-18T08:25:05.266418Z",
      "action": 5,
      "target": "Un dels camins de coberta és massa llarg.",
      "id": 57922,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/57922/?format=api"
    }
  ]
}