Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-3.1.1/apicomponents.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/components/pdfcreator/messages/changes/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 24099,
  "next": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/changes/?page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": null,
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2021-02-25T19:00:09.066346Z",
      "action": 18,
      "target": "",
      "id": 60738,
      "action_name": "Pushed changes",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/60738/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2021-02-25T19:00:06.891479Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 60737,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/60737/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/127082/",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 270,
      "author": 270,
      "timestamp": "2021-02-25T16:17:56.541775Z",
      "action": 7,
      "target": "Teraz możesz zamknąć to okno.",
      "id": 60736,
      "action_name": "Suggestion accepted",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/60736/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/130146/",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 270,
      "author": 270,
      "timestamp": "2021-02-25T16:15:48.470949Z",
      "action": 2,
      "target": "E-mail SMTP",
      "id": 60735,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/60735/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": null,
      "dictionary": null,
      "user": 270,
      "author": null,
      "timestamp": "2021-02-25T16:13:00.222918Z",
      "action": 18,
      "target": "",
      "id": 60734,
      "action_name": "Pushed changes",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/60734/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 270,
      "author": null,
      "timestamp": "2021-02-25T16:12:57.750386Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 60733,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/60733/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 270,
      "author": 270,
      "timestamp": "2021-02-25T16:12:57.193009Z",
      "action": 1,
      "target": "",
      "id": 60732,
      "action_name": "Translation completed",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/60732/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/130155/",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 270,
      "author": 270,
      "timestamp": "2021-02-25T16:12:57.168267Z",
      "action": 5,
      "target": "Twoja wersja programu PDF Architect nie obsługuje tej funkcji.",
      "id": 60731,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/60731/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/127082/",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 270,
      "author": 270,
      "timestamp": "2021-02-25T16:12:36.582569Z",
      "action": 5,
      "target": "Możesz teraz zamknąć to okno.",
      "id": 60730,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/60730/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/130154/",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 270,
      "author": 270,
      "timestamp": "2021-02-25T16:12:20.764286Z",
      "action": 5,
      "target": "Zalecamy zainstalowanie nowego, ulepszonego Architekta PDF.",
      "id": 60729,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/60729/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/130153/",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 270,
      "author": 270,
      "timestamp": "2021-02-25T16:11:54.625135Z",
      "action": 5,
      "target": "Polecamy program PDF Architect, naszą przeglądarkę i edytor plików PDF.",
      "id": 60728,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/60728/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/130152/",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 270,
      "author": 270,
      "timestamp": "2021-02-25T16:11:35.931097Z",
      "action": 5,
      "target": "Token użytkownika",
      "id": 60727,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/60727/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/130151/",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 270,
      "author": 270,
      "timestamp": "2021-02-25T16:11:28.125838Z",
      "action": 5,
      "target": "Ta funkcja nie jest obsługiwana przez wybrany format wyjściowy.",
      "id": 60726,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/60726/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/126992/",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 270,
      "author": 270,
      "timestamp": "2021-02-25T16:11:17.717665Z",
      "action": 5,
      "target": "Plik certyfikatu nie istnieje",
      "id": 60725,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/60725/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/127081/",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 270,
      "author": 270,
      "timestamp": "2021-02-25T16:11:08.880989Z",
      "action": 5,
      "target": "Dziękujemy za przyznanie dostępu. Wróć do PDFCreator.",
      "id": 60724,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/60724/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/130150/",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 270,
      "author": 270,
      "timestamp": "2021-02-25T16:10:48.796693Z",
      "action": 5,
      "target": "Skrypt",
      "id": 60723,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/60723/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/130149/",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 270,
      "author": 270,
      "timestamp": "2021-02-25T16:10:13.831209Z",
      "action": 5,
      "target": "Zainstaluj program PDF Architect, naszą przeglądarkę i edytor plików PDF.",
      "id": 60722,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/60722/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/130148/",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 270,
      "author": 270,
      "timestamp": "2021-02-25T16:09:39.636191Z",
      "action": 5,
      "target": "Nie można znaleźć programu PDF Architect.",
      "id": 60721,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/60721/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/130147/",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 270,
      "author": 270,
      "timestamp": "2021-02-25T16:09:12.751553Z",
      "action": 5,
      "target": "Żadna aplikacja nie jest powiązana z otwieraniem plików PDF.",
      "id": 60720,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/60720/"
    },
    {
      "unit": "https://translate.pdfforge.org/api/units/130146/",
      "component": "https://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "https://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 270,
      "author": 270,
      "timestamp": "2021-02-25T16:08:40.176246Z",
      "action": 5,
      "target": "E-mail (SMTP)",
      "id": 60719,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://translate.pdfforge.org/api/changes/60719/"
    }
  ]
}