Project Translated Words Review Checks Suggestions
InnoSetup
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Messages
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

When User Action Translation
6 months ago Martin Translation changed PDFCreator/Messages - Slovak
Požiadavkau na aktiváciu kódu zadajte na našej webstránke:
Revert
6 months ago Martin Translation changed PDFCreator/Messages - Slovak
PZobraziť požiadavkau
Revert
6 months ago Martin Translation changed PDFCreator/Messages - Slovak
Tlačiť Windows test.ovaciu stránku
Revert
6 months ago Martin Translation changed PDFCreator/Messages - Slovak
Tlačiť PDFCreator test.ovaciu straánku
Revert
6 months ago Martin Translation changed PDFCreator/Messages - Slovak
Úroveň prihlzasoznamenávania:
Revert
6 months ago Martin Translation changed PDFCreator/Messages - Slovak
PrihlZáseznieam
Revert
6 months ago Martin Translation changed PDFCreator/Messages - Slovak
Neukladať heslo a požadovať ho počas každého nahrávania.
Revert
6 months ago Martin Translation changed PDFCreator/Messages - Slovak
Neukladať heslo a žiadať ho počas každého prevodu
Revert
6 months ago Martin Translation changed PDFCreator/Messages - Slovak
Povoliť používateľaovi
Revert
6 months ago Martin Translation changed PDFCreator/Messages - Slovak
OhnúPrevrátiť napozdĺž krátkejho stokraneja
Revert
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year