Units API


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-2.16/apiunits.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/units/41009/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
  "source": "PDFCreator installs a printer on your computer. With this printer each application that is able to print, can create PDF documents, bitmaps or PostScript files.%n%nName of printer:",
  "previous_source": "",
  "target": "Program PDFCreator nainštaluje tlačiareň do vášho počítača. S touto tlačiarňou môžete z každého programu, ktorý tlačí, vytvoriť PDF dokumenty, obrázky alebo PostScript súbory.%n%nNázov tlačiarne:",
  "id_hash": -1165875215271506255,
  "content_hash": -1165875215271506255,
  "location": "",
  "context": "",
  "comment": "",
  "flags": "",
  "fuzzy": false,
  "translated": true,
  "position": 19,
  "has_suggestion": false,
  "has_comment": false,
  "has_failing_check": false,
  "num_words": 27,
  "priority": 100,
  "id": 41009,
  "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=6fd1faab354f4eb1",
  "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/41009/",
  "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/734/"
}