Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-2.16/apitranslations.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/pdfcreator/messages/sv/changes/?page=2
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 251,
  "next": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/changes/?page=3",
  "previous": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/changes/",
  "results": [
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102906/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-04T14:42:07.317299Z",
      "action": 5,
      "target": "RGB-färgmoduset stöds inte av PDF/X",
      "id": 32287,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32287/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102904/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-04T14:40:37.834640Z",
      "action": 5,
      "target": "Måttenhet:",
      "id": 32282,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32282/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102902/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-04T14:40:20.690950Z",
      "action": 5,
      "target": "Från vänster:",
      "id": 32281,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32281/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102901/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-04T14:40:02.066326Z",
      "action": 5,
      "target": "Nedifrån:",
      "id": 32280,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32280/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102900/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-04T14:39:37.713038Z",
      "action": 5,
      "target": "Användartoken möjliggör för Er att använda egna platshållare för inställningar och ange värdena direkt i Ert dokument.",
      "id": 32277,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32277/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102899/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-04T14:37:33.855884Z",
      "action": 5,
      "target": "Använd värdet i profilinställningarna (t.ex. för titeln eller e-mail-mottagaren) genom följande tokenschema",
      "id": 32270,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32270/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102916/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-04T14:32:57.777343Z",
      "action": 5,
      "target": "Andra ändringar",
      "id": 32263,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32263/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102898/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-04T14:32:24.186334Z",
      "action": 5,
      "target": "Standardvärdet kommer att användas, ifall användartoken ej definierats i Ert dokument.",
      "id": 32262,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32262/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102897/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-04T14:31:14.515846Z",
      "action": 5,
      "target": "Välj skiljetecken:",
      "id": 32261,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32261/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102896/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-04T14:30:51.961581Z",
      "action": 5,
      "target": "Var god placera följande struktur på en separat rad i Ert dokument",
      "id": 32260,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32260/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102895/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-04T14:29:33.429585Z",
      "action": 5,
      "target": "AnvändardefinieratNamn:Exempelvärde",
      "id": 32259,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32259/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102894/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-04T14:28:30.668622Z",
      "action": 5,
      "target": "Mera om användar-token",
      "id": 32258,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32258/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102893/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-04T14:28:14.353736Z",
      "action": 5,
      "target": "Extrahera användartoken",
      "id": 32257,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32257/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102892/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-04T14:27:45.675637Z",
      "action": 5,
      "target": "<User:AnvändardefinieratNamn:Standardvärde>",
      "id": 32254,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32254/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102891/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-04T14:26:08.851841Z",
      "action": 5,
      "target": "Den valda sökvägen är för lång. Var god ange en giltig sökväg.",
      "id": 32252,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32252/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102890/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-04T14:24:55.992895Z",
      "action": 5,
      "target": "Den valda sökvägen är för lång",
      "id": 32248,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32248/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102889/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-04T14:24:10.530453Z",
      "action": 5,
      "target": "Användartoken måste aktiveras först",
      "id": 32244,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32244/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102888/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-04T14:23:32.917795Z",
      "action": 5,
      "target": "Klicka här för att erhålla ytterligare information angående token",
      "id": 32240,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32240/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102887/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-04T14:22:37.154589Z",
      "action": 2,
      "target": "Denna funktion stöds inte av det valda utmatningsformatet",
      "id": 32233,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32233/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102887/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-04T14:22:29.444596Z",
      "action": 5,
      "target": "Denna funktion stöds inte av det valda utmatningsformatet.",
      "id": 32232,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32232/"
    }
  ]
}