Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-2.16/apitranslations.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/pdfcreator/messages/sv/changes/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 379,
  "next": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/changes/?format=api&page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-05-17T17:08:06.839502Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 38292,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/38292/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-05-16T21:34:52.065864Z",
      "action": 1,
      "target": "",
      "id": 38052,
      "action_name": "Translation completed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/38052/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-05-16T21:34:51.903801Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 38051,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/38051/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/107532/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-05-16T21:34:51.887015Z",
      "action": 5,
      "target": "Norska Bokmål (Norge)",
      "id": 38050,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/38050/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/107531/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-05-16T21:34:04.226160Z",
      "action": 5,
      "target": "Allt Ni önskar är skicka era PDFdokument med e-mail, ftp eller liknande, och inte behöva bekymra Er om var de sparas? PDFCreator har en funktion som låter Er lagra filer endast temporärt innan de automatiskt raderas.",
      "id": 38049,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/38049/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/107530/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-05-16T21:30:26.491647Z",
      "action": 5,
      "target": "Skicka PDFer \"utan\" att lagra",
      "id": 38048,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/38048/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/107529/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-05-16T21:29:29.532557Z",
      "action": 5,
      "target": "Aktivera automatikläge och hoppa över dialogen med PDFCreator. Med ett fåtal inställningar kan Ni skapa och lagra era PDFer i den mapp Ni önskar genom att helt enkelt skriva ut från ert dokument.",
      "id": 38047,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/38047/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/107528/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-05-16T21:25:38.965807Z",
      "action": 5,
      "target": "Behöver Ni hjälp?",
      "id": 38046,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/38046/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 3,
      "author": 3,
      "timestamp": "2019-05-16T13:54:13.582266Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 37709,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/37709/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-05-16T12:13:17.594798Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 37034,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/37034/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-05-16T12:12:59.020391Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 37024,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/37024/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/106087/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-05-16T10:01:07.776436Z",
      "action": 2,
      "target": "Pdfforge",
      "id": 36656,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/36656/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-05-16T10:00:40.493812Z",
      "action": 1,
      "target": "",
      "id": 36655,
      "action_name": "Translation completed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/36655/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-05-16T10:00:40.303719Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 36654,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/36654/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/106155/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-05-16T10:00:40.286149Z",
      "action": 5,
      "target": "Tillåt användare att definiera ytterligare profiler",
      "id": 36653,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/36653/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/106154/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-05-16T09:59:30.180544Z",
      "action": 5,
      "target": "Ange loggningsnivå:",
      "id": 36650,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/36650/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/106153/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-05-16T09:59:05.639891Z",
      "action": 5,
      "target": "Ange uppdateringsintervall:",
      "id": 36649,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/36649/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/106152/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-05-16T09:58:30.994854Z",
      "action": 5,
      "target": "Ange språk:",
      "id": 36647,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/36647/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/106151/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-05-16T09:58:04.452320Z",
      "action": 5,
      "target": "Svenska",
      "id": 36645,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/36645/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/106150/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-05-16T09:55:05.526459Z",
      "action": 5,
      "target": "Spanska",
      "id": 36639,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/36639/?format=api"
    }
  ]
}