Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-2.16/apitranslations.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/pdfcreator/messages/sv/changes/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 251,
  "next": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/changes/?format=api&page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-02-11T10:41:17.030379Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 34937,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/34937/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/95380/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-09T01:31:38.757179Z",
      "action": 8,
      "target": "Utskriftsuppdraget avbröts av pre-conversion CS-Script.",
      "id": 34441,
      "action_name": "Translation reverted",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/34441/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/95380/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2019-02-08T23:46:44.181150Z",
      "action": 8,
      "target": "Utskriftsupodraget svbröts av pre-cinversion CS-Script.",
      "id": 34437,
      "action_name": "Translation reverted",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/34437/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-02-05T10:09:20.871217Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 32694,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32694/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-05T03:15:00.049691Z",
      "action": 1,
      "target": "",
      "id": 32669,
      "action_name": "Translation completed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32669/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-02-05T03:14:59.751066Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 32668,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32668/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102914/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-05T03:14:59.736431Z",
      "action": 5,
      "target": "Finesser",
      "id": 32667,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32667/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102913/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-05T03:14:40.853911Z",
      "action": 5,
      "target": "Er version av PDF Architect är föråldrad",
      "id": 32666,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32666/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102912/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-05T03:13:10.253663Z",
      "action": 5,
      "target": "Vi rekommenderar installation av den nya förbättrade versionen av PDF Architect - utan den senaste versionen kommer ni att sakna finesser såsom utskrift direkt från PDF Architect.",
      "id": 32665,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32665/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102911/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-05T03:09:52.686406Z",
      "action": 5,
      "target": "Inga program är förknippade med att öppna PDF-filer",
      "id": 32664,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32664/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102910/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-05T03:09:22.050089Z",
      "action": 5,
      "target": "Tack för att Ni installerat PDFCreator {0}.",
      "id": 32663,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32663/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/95118/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-05T03:08:21.621650Z",
      "action": 5,
      "target": "{0} kunde inte söka efter en uppdatering.\nVar god kontrollera Er internetförbindelse och försök igen senare.",
      "id": 32662,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32662/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102909/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-05T03:06:28.206470Z",
      "action": 5,
      "target": "Visa tips",
      "id": 32661,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32661/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/95109/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-05T03:06:08.581846Z",
      "action": 5,
      "target": "Om Ni vill veta mera om detta, kasta en blick i vår handbok:",
      "id": 32660,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32660/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/95108/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-05T03:04:58.044818Z",
      "action": 5,
      "target": "Hjälp oss att förbättra {0} genom att sända anonym programanvändningsstatistik.\nDessa data kommer vi uteslutande att använda gör analysändamål och komner inte att delas med någon tredje part.\nProgramprestanda kommer ej att försämras genom statistikinsamlingen.\nUtvidga nedanstående exempeldata för att se viken typ av data som kommer att sändas.",
      "id": 32659,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32659/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102908/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-05T02:58:52.639227Z",
      "action": 5,
      "target": "Konfigurera hemskärmen",
      "id": 32658,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32658/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102907/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-05T02:58:07.627582Z",
      "action": 5,
      "target": "Aktivera RSS-nyheter",
      "id": 32657,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32657/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102905/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-05T02:57:19.437510Z",
      "action": 5,
      "target": "Bredd:",
      "id": 32656,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32656/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102903/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-05T02:56:50.556438Z",
      "action": 5,
      "target": "Höjd:",
      "id": 32655,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32655/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102915/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-04T14:42:45.706492Z",
      "action": 5,
      "target": "Felkorrektioner",
      "id": 32288,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32288/?format=api"
    }
  ]
}