Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-2.16/apitranslations.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/pdfcreator/messages/sv/changes/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 268,
  "next": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/changes/?page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-04-05T14:05:40.419995Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 36033,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/36033/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-04-05T11:00:20.615272Z",
      "action": 1,
      "target": "",
      "id": 36016,
      "action_name": "Translation completed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/36016/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-04-05T11:00:20.424175Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 36015,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/36015/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/104265/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-04-05T11:00:20.410273Z",
      "action": 5,
      "target": "_Mapp:",
      "id": 36014,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/36014/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/104264/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-04-05T10:59:44.024180Z",
      "action": 5,
      "target": "RSS-feed kunde inte laddas. Var god kontrollera internetanslutningen.",
      "id": 36013,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/36013/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/104263/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-04-05T10:54:15.976662Z",
      "action": 5,
      "target": "Följande tecken är ej tillåtna i Dropbox-mappnamn: < > : ? * \" |",
      "id": 36012,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/36012/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/104262/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-04-05T10:53:58.066570Z",
      "action": 5,
      "target": "Sökvägen är ogiltig eller tom. Var god ange en giltig sökväg. \nSökvägen får inte innehålla något av följande tecken: \n \\ / : * ? \\< >",
      "id": 36011,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/36011/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/104261/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-04-05T10:53:03.646917Z",
      "action": 5,
      "target": "Målmapp:",
      "id": 36010,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/36010/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/104260/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-04-05T10:52:43.407941Z",
      "action": 5,
      "target": "Välj denna för att endast spara filen i en tillfällig mapp, t.ex. om den sänts via e-mail/SMTP",
      "id": 36009,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/36009/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/104259/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-04-05T10:50:35.592028Z",
      "action": 5,
      "target": "Vänligen notera: Alla som mottar denna länk får tillgång till filen",
      "id": 36008,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/36008/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/104258/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-04-05T10:50:05.432136Z",
      "action": 5,
      "target": "Var god notera att om Ni inte godkänner någon sändningsåtgärd, kommer filen ej att vidarebefordras, utan endast sparas i en tillfällig mapp",
      "id": 36007,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/36007/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/104257/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-04-05T10:47:19.874558Z",
      "action": 5,
      "target": "Spara filen endast tillfälligt",
      "id": 36006,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/36006/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/104256/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-04-05T10:46:34.575860Z",
      "action": 5,
      "target": "Ingen RSS-feed tillgänglig",
      "id": 36005,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/36005/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 2,
      "author": 2,
      "timestamp": "2019-04-05T08:27:09.265324Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 36000,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/36000/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-03-28T14:21:32.256228Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 35929,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35929/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/95380/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-03-26T10:49:43.688330Z",
      "action": 8,
      "target": "Utskriftsuppdraget avbröts av pre-conversion CS-Script.",
      "id": 35913,
      "action_name": "Translation reverted",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35913/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/95380/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2019-03-26T01:27:31.539233Z",
      "action": 8,
      "target": "Utskriftsupodraget svbröts av pre-cinversion CS-Script.",
      "id": 35668,
      "action_name": "Translation reverted",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35668/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-02-11T10:41:17.030379Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 34937,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/34937/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/95380/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-09T01:31:38.757179Z",
      "action": 8,
      "target": "Utskriftsuppdraget avbröts av pre-conversion CS-Script.",
      "id": 34441,
      "action_name": "Translation reverted",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/34441/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/95380/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2019-02-08T23:46:44.181150Z",
      "action": 8,
      "target": "Utskriftsupodraget svbröts av pre-cinversion CS-Script.",
      "id": 34437,
      "action_name": "Translation reverted",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/34437/"
    }
  ]
}