Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-2.16/apitranslations.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/pdfcreator/messages/sv/changes/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 388,
  "next": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/changes/?page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-07-03T07:48:31.481476Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 39834,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/39834/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-06-25T07:42:52.211090Z",
      "action": 1,
      "target": "",
      "id": 39676,
      "action_name": "Translation completed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/39676/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-06-25T07:42:52.120526Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 39675,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/39675/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/107611/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-06-25T07:42:52.100184Z",
      "action": 5,
      "target": "Om markerad, kan användaren redigera de fördelade profilerna tillfälligt. Ändringarna sparas inte. Efter omstart av PDFCreator överensstämmer profilerna med profilerna från .ini-filen.",
      "id": 39674,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/39674/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/107610/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-06-25T07:38:08.781926Z",
      "action": 5,
      "target": "Tillåt redigering av ytterligare profiler",
      "id": 39673,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/39673/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/107609/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-06-25T07:37:02.071525Z",
      "action": 5,
      "target": "Understödd sedan PDFCreator 3.5.1",
      "id": 39672,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/39672/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 3,
      "author": 3,
      "timestamp": "2019-06-25T07:20:59.916597Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 39667,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/39667/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 3,
      "author": 3,
      "timestamp": "2019-05-27T05:33:08.511602Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 38738,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/38738/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 3,
      "author": 3,
      "timestamp": "2019-05-24T14:45:02.436941Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 38451,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/38451/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-05-17T17:08:06.839502Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 38292,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/38292/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-05-16T21:34:52.065864Z",
      "action": 1,
      "target": "",
      "id": 38052,
      "action_name": "Translation completed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/38052/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-05-16T21:34:51.903801Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 38051,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/38051/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/107532/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-05-16T21:34:51.887015Z",
      "action": 5,
      "target": "Norska Bokmål (Norge)",
      "id": 38050,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/38050/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/107531/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-05-16T21:34:04.226160Z",
      "action": 5,
      "target": "Allt Ni önskar är skicka era PDFdokument med e-mail, ftp eller liknande, och inte behöva bekymra Er om var de sparas? PDFCreator har en funktion som låter Er lagra filer endast temporärt innan de automatiskt raderas.",
      "id": 38049,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/38049/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/107530/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-05-16T21:30:26.491647Z",
      "action": 5,
      "target": "Skicka PDFer \"utan\" att lagra",
      "id": 38048,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/38048/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/107529/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-05-16T21:29:29.532557Z",
      "action": 5,
      "target": "Aktivera automatikläge och hoppa över dialogen med PDFCreator. Med ett fåtal inställningar kan Ni skapa och lagra era PDFer i den mapp Ni önskar genom att helt enkelt skriva ut från ert dokument.",
      "id": 38047,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/38047/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/107528/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-05-16T21:25:38.965807Z",
      "action": 5,
      "target": "Behöver Ni hjälp?",
      "id": 38046,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/38046/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 3,
      "author": 3,
      "timestamp": "2019-05-16T13:54:13.582266Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 37709,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/37709/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-05-16T12:13:17.594798Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 37034,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/37034/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-05-16T12:12:59.020391Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 37024,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/37024/"
    }
  ]
}