Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-2.16/apitranslations.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/pdfcreator/messages/sk/units/?format=api&page=2
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 950,
  "next": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/units/?format=api&page=3",
  "previous": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/units/?format=api",
  "results": [
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/?format=api",
      "source": "Activate to completely disable the rss news feed.",
      "previous_source": "",
      "target": "Aktivujte, ak chcete úplne vypnúť zdroj RSS správ.",
      "id_hash": 3151690322792086066,
      "content_hash": 3151690322792086066,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 21,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 8,
      "priority": 100,
      "id": 105949,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/sk/?checksum=abbd0da6740efa32",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/105949/?format=api",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/1979/?format=api"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/?format=api",
      "source": "Activate to disable accounts tab. This disables the functionality to add, remove or change accounts.",
      "previous_source": "",
      "target": "Aktivujte, ak chcete zakázať kartu Účty. Takto zakážete pridávanie, odstraňovanie alebo úpravu účtov.",
      "id_hash": 2680583156306784221,
      "content_hash": 2680583156306784221,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 22,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 15,
      "priority": 100,
      "id": 105943,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/sk/?checksum=a533582da68fafdd",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/105943/?format=api",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/1973/?format=api"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/?format=api",
      "source": "Activate to disable adding, renaming and deleting profiles.",
      "previous_source": "",
      "target": "Aktivujte, ak chcete zakázať pridávanie, premenovanie alebo vymazávanie profilov.",
      "id_hash": 4387322134258545677,
      "content_hash": 4387322134258545677,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 23,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 8,
      "priority": 100,
      "id": 105939,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/sk/?checksum=bce2e63c6fb0740d",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/105939/?format=api",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/1969/?format=api"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/?format=api",
      "source": "Activate to disable debug tab. This disables the functionalities to run test jobs and change the debug level.",
      "previous_source": "",
      "target": "Aktivujte, ak chcete zakázať kartu ladenia. Takto zakážete vytlačenie testovacej stránky a zmenu úrovne zaznamenávania chýb.",
      "id_hash": 8073959715042282024,
      "content_hash": 8073959715042282024,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 24,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 18,
      "priority": 100,
      "id": 105933,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/sk/?checksum=f00c779549e8ca28",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/105933/?format=api",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/1963/?format=api"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/?format=api",
      "source": "Activate to disable printer tab. This disables the functionalities to add/delete/rename PDFCreator printers, change profile assignments and set the primary pdfcreator printer.",
      "previous_source": "",
      "target": "Aktivujte pre zakázanie karty tlačiarne. Takto zakážete pridávanie/vymazanie/premenovanie tlačiarní programu PDFCreator, zmenu priradenia profilu a nastavenie primárnej tlačiarne.",
      "id_hash": 3524985868583250155,
      "content_hash": 3524985868583250155,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 25,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 22,
      "priority": 100,
      "id": 105929,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/sk/?checksum=b0eb43f8a72d28eb",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/105929/?format=api",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/1959/?format=api"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/?format=api",
      "source": "Activate to disable the access to the whole application settings.",
      "previous_source": "",
      "target": "Aktivujte, ak chcete zakázať prístup ku všetkým nastaveniam programu.",
      "id_hash": -652830397929117958,
      "content_hash": -652830397929117958,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 26,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 10,
      "priority": 100,
      "id": 105941,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/sk/?checksum=76f0ae3640dba6fa",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/105941/?format=api",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/1971/?format=api"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/?format=api",
      "source": "Activate to disable the job history.",
      "previous_source": "",
      "target": "Aktivujte, ak chcete zakázať históriu úloh.",
      "id_hash": 8386556851075382298,
      "content_hash": 8386556851075382298,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 27,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 6,
      "priority": 100,
      "id": 105947,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/sk/?checksum=f4630905acf77c1a",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/105947/?format=api",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/1977/?format=api"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/?format=api",
      "source": "Activate to disable title tab. This disables the functionality to change title replacements.",
      "previous_source": "",
      "target": "Aktivujte ak chcete zakázať kartu Názov. Takto zakážete zmenu nahradenia názvu.",
      "id_hash": 2456905683006598968,
      "content_hash": 2456905683006598968,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 28,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 13,
      "priority": 100,
      "id": 105931,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/sk/?checksum=a218aeb3923f2f38",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/105931/?format=api",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/1961/?format=api"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/?format=api",
      "source": "Activate to hide information about our customizable PDF Editor.",
      "previous_source": "",
      "target": "Aktivujte, ak chcete skryť informácie o PDF editore.",
      "id_hash": -7894466128183446022,
      "content_hash": -7894466128183446022,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 29,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 9,
      "priority": 100,
      "id": 105935,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/sk/?checksum=127138e21245b5fa",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/105935/?format=api",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/1965/?format=api"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/?format=api",
      "source": "Activate to hide license tab.",
      "previous_source": "",
      "target": "Aktivujte, ak chcete skryť kartu Licencie.",
      "id_hash": -1440654228747591273,
      "content_hash": -1440654228747591273,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 30,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 5,
      "priority": 100,
      "id": 105937,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/sk/?checksum=6c01c49ca355e197",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/105937/?format=api",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/1967/?format=api"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/?format=api",
      "source": "Activate to hide the tips on home screen",
      "previous_source": "",
      "target": "Aktivujte, ak chcete skryť tipy na domovskej obrazovke",
      "id_hash": -3146009542937679199,
      "content_hash": -3146009542937679199,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 31,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 8,
      "priority": 100,
      "id": 105951,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/sk/?checksum=545720fd2d35eaa1",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/105951/?format=api",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/1981/?format=api"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/?format=api",
      "source": "Activate to load application settings from ini file in \"%ProgramData%\\pdfforge\\PDFCreator\". This is activated by default and must be explicitly disabled.",
      "previous_source": "",
      "target": "Aktivujte, ak chcete načítať nastavenie programu z .ini súboru v \"%ProgramData%\\pdfforge\\PDFCreator\". Toto je štandardne povolené a musí byť explicitne zakázané.",
      "id_hash": 3729591083190576697,
      "content_hash": 3729591083190576697,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 32,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 20,
      "priority": 100,
      "id": 105953,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/sk/?checksum=b3c22b547709e639",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/105953/?format=api",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/1983/?format=api"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/?format=api",
      "source": "Activate to load profiles from ini file in \"%ProgramData%\\pdfforge\\PDFCreator\". This is activated by default and must be explicitly disabled.",
      "previous_source": "",
      "target": "Aktivujte, ak chcete načítať profily z .ini súboru v \"%ProgramData%\\pdfforge\\PDFCreator\". Toto je štandardne aktivované a musí byť explicitne zakázané.",
      "id_hash": 3267576957562054705,
      "content_hash": 3267576957562054705,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 33,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 19,
      "priority": 100,
      "id": 105955,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/sk/?checksum=ad58c3ee37bce831",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/105955/?format=api",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/1985/?format=api"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/?format=api",
      "source": "Activation failed",
      "previous_source": "",
      "target": "Aktivácia zlyhala",
      "id_hash": -5891567851141407060,
      "content_hash": -5891567851141407060,
      "location": "pdfforge.PDFCreator.UI.Presentation.UserControls.Settings.License.LicenseSettingsTranslation",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 34,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 2,
      "priority": 100,
      "id": 91054,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/sk/?checksum=2e3cf241169adeac",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/91054/?format=api",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/994/?format=api"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/?format=api",
      "source": "Activation successful",
      "previous_source": "",
      "target": "Aktivácia dokončená",
      "id_hash": 7025192151903967875,
      "content_hash": 7025192151903967875,
      "location": "pdfforge.PDFCreator.UI.Presentation.UserControls.Settings.License.LicenseSettingsTranslation",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 35,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 2,
      "priority": 100,
      "id": 91055,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/sk/?checksum=e17e7f0a85191a83",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/91055/?format=api",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/996/?format=api"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/?format=api",
      "source": "Activation valid till:",
      "previous_source": "",
      "target": "Aktivácia platná do:",
      "id_hash": 589000081184312552,
      "content_hash": 589000081184312552,
      "location": "pdfforge.PDFCreator.UI.Presentation.UserControls.Settings.License.LicenseSettingsTranslation",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 36,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 3,
      "priority": 100,
      "id": 91056,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/sk/?checksum=882c8c7403aacce8",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/91056/?format=api",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/998/?format=api"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/?format=api",
      "source": "Add",
      "previous_source": "",
      "target": "Pridať",
      "id_hash": -1624850075333069383,
      "content_hash": -1624850075333069383,
      "location": "pdfforge.PDFCreator.UI.Presentation.UserControls.Profiles.ProfileMangementTranslation, pdfforge.PDFCreator.UI.Presentation.UserControls.Settings.General.GeneralSettingsTranslation",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 37,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 1,
      "priority": 100,
      "id": 90911,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/sk/?checksum=69735f771e8175b9",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/90911/?format=api",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/847/?format=api"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/?format=api",
      "source": "Add Account",
      "previous_source": "",
      "target": "Pridať účet",
      "id_hash": -1968132015483530345,
      "content_hash": -1968132015483530345,
      "location": "pdfforge.PDFCreator.UI.Presentation.UserControls.Accounts.AccountsTranslation, pdfforge.PDFCreator.UI.Presentation.UserControls.Accounts.AccountViews.DropboxTranslation, pdfforge.PDFCreator.UI.Presentation.UserControls.Accounts.AccountViews.FtpActionTranslation, pdfforge.PDFCreator.UI.Presentation.UserControls.Accounts.AccountViews.HttpTranslation, pdfforge.PDFCreator.UI.Presentation.UserControls.Accounts.AccountViews.SmtpTranslation, pdfforge.PDFCreator.UI.Presentation.UserControls.Accounts.AccountViews.TimeServerTranslation",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 38,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 2,
      "priority": 100,
      "id": 105909,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/sk/?checksum=64afca5c0a07d397",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/105909/?format=api",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/1939/?format=api"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/?format=api",
      "source": "Add Action",
      "previous_source": "",
      "target": "Pridať akciu",
      "id_hash": -1630454564997479330,
      "content_hash": -1630454564997479330,
      "location": "pdfforge.PDFCreator.UI.Presentation.UserControls.Profiles.WorkflowEditor.WorkflowEditorTranslation",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 39,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 2,
      "priority": 100,
      "id": 109486,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/sk/?checksum=695f76362ee9445e",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/109486/?format=api",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/2025/?format=api"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/?format=api",
      "source": "Add Dropbox Account",
      "previous_source": "",
      "target": "Pridať Dropbox účet",
      "id_hash": -1809248106014451069,
      "content_hash": -1809248106014451069,
      "location": "pdfforge.PDFCreator.UI.Presentation.UserControls.Accounts.AccountsTranslation, pdfforge.PDFCreator.UI.Presentation.UserControls.Accounts.AccountViews.DropboxTranslation, pdfforge.PDFCreator.UI.Presentation.UserControls.Accounts.AccountViews.FtpActionTranslation, pdfforge.PDFCreator.UI.Presentation.UserControls.Accounts.AccountViews.HttpTranslation, pdfforge.PDFCreator.UI.Presentation.UserControls.Accounts.AccountViews.SmtpTranslation, pdfforge.PDFCreator.UI.Presentation.UserControls.Accounts.AccountViews.TimeServerTranslation",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 40,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 3,
      "priority": 100,
      "id": 90691,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/messages/sk/?checksum=66e4426ef275da83",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/90691/?format=api",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/1502/?format=api"
    }
  ]
}