Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-2.16/apitranslations.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/pdfcreator/messages/sk/changes/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 506,
  "next": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/changes/?page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102786/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-09-04T21:27:13.172949Z",
      "action": 2,
      "target": "Ďakujeme vám, že ste si nainštalovali PDFCreator {0}.",
      "id": 40338,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/40338/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/90799/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-09-04T21:26:20.852954Z",
      "action": 2,
      "target": "Nedávno prevedené súbory",
      "id": 40337,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/40337/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102783/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-09-04T17:10:09.368707Z",
      "action": 2,
      "target": "Aktivovať RSS kanál",
      "id": 40336,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/40336/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/90782/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-09-04T17:08:13.707265Z",
      "action": 2,
      "target": "PDF editor s mnohými funkciami",
      "id": 40335,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/40335/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102742/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-09-04T17:07:00.781939Z",
      "action": 2,
      "target": "Povolením preskočíte interakciu s programom PDFCreator. S miernym upravením nastavení budete môcť vytvárať a ukladať vaše PDF súbory jednoducho vytlačením priamo z vášho dokumentu.",
      "id": 40334,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/40334/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/107519/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-09-04T17:05:28.201735Z",
      "action": 2,
      "target": "Povolením preskočíte interakciu s programom PDFCreator. S miernym upravením nastavení budete môcť vytvárať a ukladať vaše PDF súbory jednoduchšie a priamo z vášho dokumentu.",
      "id": 40333,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/40333/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/107605/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-09-04T17:02:07.670552Z",
      "action": 5,
      "target": "Ak povolíte, používateľ môže dočasne upravovať distribuované profily. Zmeny nebudú uložené. Po reštarte programu PDFCreator sa budú profily zhodovať s profilmi v .ini súbore.",
      "id": 40332,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/40332/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/105951/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-09-04T17:00:58.096855Z",
      "action": 5,
      "target": "Aktivujte, ak chcete skryť tipy na domovskej obrazovke",
      "id": 40331,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/40331/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/105949/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-09-04T17:00:45.781502Z",
      "action": 5,
      "target": "Aktivujte, ak chcete úplne vypnúť zdroj RSS správ.",
      "id": 40330,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/40330/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/105945/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-09-04T17:00:23.273732Z",
      "action": 5,
      "target": "Aktivujte, ak chcete kompletne zakázať anonymné štatistiky používania.",
      "id": 40329,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/40329/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/105943/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-09-04T17:00:05.102397Z",
      "action": 2,
      "target": "Aktivujte, ak chcete zakázať kartu Účty. Takto zakážete pridávanie, odstraňovanie alebo úpravu účtov.",
      "id": 40328,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/40328/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/105943/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-09-04T16:59:51.300190Z",
      "action": 5,
      "target": "Aktivujte, ak chcete zakázať kartu Účty. Takto zakážete pridávanie, odstraňovanie alebo zmenu účtov.",
      "id": 40327,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/40327/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/105941/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-09-04T16:59:22.880963Z",
      "action": 5,
      "target": "Aktivujte, ak chcete zakázať prístup ku všetkým nastaveniam programu.",
      "id": 40326,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/40326/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/105939/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-09-04T16:59:02.677718Z",
      "action": 5,
      "target": "Aktivujte, ak chcete zakázať pridávanie, premenovanie alebo vymazávanie profilov.",
      "id": 40325,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/40325/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/105937/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-09-04T16:58:22.579357Z",
      "action": 5,
      "target": "Aktivujte, ak chcete skryť kartu Licencie.",
      "id": 40324,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/40324/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/105933/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-09-04T16:57:44.293211Z",
      "action": 5,
      "target": "Aktivujte, ak chcete zakázať kartu ladenia. Takto zakážete vytlačenie testovacej stránky a zmenu úrovne zaznamenávania chýb.",
      "id": 40323,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/40323/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/105931/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-09-04T16:56:14.240659Z",
      "action": 5,
      "target": "Aktivujte ak chcete zakázať kartu Názov. Takto zakážete zmenu nahradenia názvu.",
      "id": 40322,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/40322/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/105931/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-09-04T16:55:41.671462Z",
      "action": 5,
      "target": "Aktivujte ak chcete zakázať kartu. Takto zakážete zmenu nahradenia názvu.",
      "id": 40321,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/40321/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/105929/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-09-04T16:51:39.370266Z",
      "action": 5,
      "target": "Aktivujte pre zakázanie karty tlačiarne. Takto zakážete pridávanie/vymazanie/premenovanie tlačiarní programu PDFCreator, zmenu priradenia profilu a nastavenie primárnej tlačiarne.",
      "id": 40320,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/40320/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/105924/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-09-04T16:51:05.770207Z",
      "action": 5,
      "target": "Nastavenie zdieľania",
      "id": 40319,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/40319/"
    }
  ]
}