Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-2.16/apitranslations.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/pdfcreator/messages/sk/changes/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 406,
  "next": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/changes/?page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 3,
      "author": 3,
      "timestamp": "2019-06-25T07:20:55.381248Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 39665,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/39665/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-06-07T08:55:17.325913Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 39343,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/39343/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-06-07T08:54:31.248847Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 39329,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/39329/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/105903/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2019-06-04T01:53:54.785556Z",
      "action": 8,
      "target": "Nastavte heslo certifikátu:",
      "id": 39244,
      "action_name": "Translation reverted",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/39244/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 3,
      "author": 3,
      "timestamp": "2019-05-27T05:33:04.923359Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 38736,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/38736/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 3,
      "author": 3,
      "timestamp": "2019-05-24T14:44:59.017987Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 38449,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/38449/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-05-20T10:13:40.586726Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 38400,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/38400/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-05-20T10:13:32.512011Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 38397,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/38397/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/107519/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-05-19T17:02:09.202567Z",
      "action": 5,
      "target": "Povoľte automatický režim a preskočíte interakciu s programom PDFCreator. S miernym upravením nastavení budete môcť vytvárať a ukladať vaše PDF súbory do požadovaného priečinku jednoducho vytlačením priamo z vášho dokumentu.",
      "id": 38395,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/38395/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/105908/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-05-19T16:57:02.380019Z",
      "action": 5,
      "target": "Súbory sú ukladané iba do dočasného priečinka. Ak chcete nastaviť cieľový priečinok, kliknite sem.",
      "id": 38394,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/38394/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-05-17T17:08:04.820312Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 38291,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/38291/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-05-17T17:07:44.261330Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 38281,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/38281/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/105926/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-05-17T07:50:29.280220Z",
      "action": 5,
      "target": "Interval aktualizácií",
      "id": 38108,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/38108/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/105921/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-05-17T07:50:06.296267Z",
      "action": 5,
      "target": "Nastavenia programu PDFCreator.",
      "id": 38107,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/38107/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/105912/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-05-17T07:49:22.976579Z",
      "action": 5,
      "target": "Zabezpečené PDF",
      "id": 38106,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/38106/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/105911/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-05-17T07:48:55.271925Z",
      "action": 5,
      "target": "Upraviť účet",
      "id": 38105,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/38105/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/105910/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-05-17T07:48:42.088377Z",
      "action": 5,
      "target": "Odstrániť účet",
      "id": 38104,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/38104/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/105909/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-05-17T07:48:29.774842Z",
      "action": 5,
      "target": "Pridať účet",
      "id": 38103,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/38103/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/105905/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-05-17T07:48:16.649508Z",
      "action": 5,
      "target": "Zlúčiť všetko",
      "id": 38102,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/38102/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/105904/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-05-17T07:47:21.378435Z",
      "action": 5,
      "target": "Zrušiť všetko",
      "id": 38101,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/38101/"
    }
  ]
}