Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-2.16/apitranslations.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/pdfcreator/messages/sk/changes/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 180,
  "next": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/changes/?page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102745/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-02-17T09:39:10.645174Z",
      "action": 5,
      "target": "Hľadáte pomoc s určitou funkciou alebo nastavením? Jednoducho stlačte tlačidlo F1 kdekoľvek v programe PDFCreator a príslušná stránka nápovede sa automaticky otvorí.",
      "id": 35244,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35244/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102744/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-02-17T09:36:12.865298Z",
      "action": 5,
      "target": "Pomoc je blízko",
      "id": 35243,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35243/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102743/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-02-17T09:35:44.900691Z",
      "action": 5,
      "target": "Už ste vyskúšali PDFCreator Online? Umožňuje prevod a spájanie PDF súborov rýchlejšie a jednoduchšie priamo z vášho prehliadača.",
      "id": 35242,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35242/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102742/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-02-17T09:33:37.964278Z",
      "action": 5,
      "target": "Povoľte automatický režim a preskočíte interakciu s programom PDFCreator. S miernym upravením nastavení budete môcť vytvárať a ukladať vaše PDF súbory do požadovaného priečinku jednoducho vytlačením priamo z vášho dokumentu.",
      "id": 35241,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35241/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102740/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-02-17T09:27:02.238557Z",
      "action": 5,
      "target": "Aktualizovať program PDFCreator",
      "id": 35240,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35240/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102739/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-02-17T09:24:55.763013Z",
      "action": 5,
      "target": "Pre aktualizáciu musí byť program ukončený. Chcete ho ukončiť teraz?",
      "id": 35239,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35239/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102737/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-02-17T09:18:04.153435Z",
      "action": 5,
      "target": "Zatvoriť teraz",
      "id": 35238,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35238/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102734/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-02-17T09:17:52.804994Z",
      "action": 5,
      "target": "Palec",
      "id": 35237,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35237/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102733/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-02-17T09:17:40.440489Z",
      "action": 5,
      "target": "centimeter",
      "id": 35236,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35236/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-02-13T13:48:55.646853Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 35220,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35220/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/95023/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2019-02-13T05:20:49.256864Z",
      "action": 8,
      "target": "Posielať štatistiky používania",
      "id": 35205,
      "action_name": "Translation reverted",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35205/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-02-13T05:20:49.141879Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 35204,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35204/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/90775/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2019-02-13T05:20:46.809592Z",
      "action": 8,
      "target": "Úprava PDF súborov",
      "id": 35203,
      "action_name": "Translation reverted",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35203/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-02-13T05:20:46.605450Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 35202,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35202/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/91093/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2019-02-13T05:20:45.447734Z",
      "action": 8,
      "target": "Úprava náhradného názvu",
      "id": 35201,
      "action_name": "Translation reverted",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35201/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 2,
      "author": 2,
      "timestamp": "2019-02-04T10:34:41.046931Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 31545,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/31545/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-01-14T13:49:10.394492Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 31332,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/31332/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/91093/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2019-01-12T13:49:34.415539Z",
      "action": 2,
      "target": "Úprava náhradného názvu",
      "id": 31330,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/31330/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-01-12T13:49:33.248463Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 31329,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/31329/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/90775/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2019-01-12T13:48:45.828507Z",
      "action": 2,
      "target": "Úprava PDF súborov",
      "id": 31328,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/31328/"
    }
  ]
}