Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-2.16/apitranslations.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/pdfcreator/messages/pl/changes/?page=8
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 283,
  "next": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/changes/?page=9",
  "previous": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/changes/?page=7",
  "results": [
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-02-04T17:13:44.740302Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 32497,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32497/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102540/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:13:12.109080Z",
      "action": 5,
      "target": "Zalecamy zainstalowanie nowej, udoskonalonej wersji PDF Architect - bez najnowszej wersji pominiesz funkcje takie jak drukowanie bezpośrednio z PDF Architect.",
      "id": 32496,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32496/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102539/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:12:52.022838Z",
      "action": 5,
      "target": "Żadna aplikacja nie jest powiązana z otwieraniem plików PDF",
      "id": 32495,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32495/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102538/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:12:18.877689Z",
      "action": 5,
      "target": "Dziękujemy za zainstalowanie PDFCreator {0}.",
      "id": 32494,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32494/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102537/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:11:51.656945Z",
      "action": 5,
      "target": "Pokaż podpowiedzi",
      "id": 32493,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32493/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102536/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:11:37.770658Z",
      "action": 5,
      "target": "Skonfiguruj ekran główny",
      "id": 32492,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32492/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102535/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:11:22.948396Z",
      "action": 5,
      "target": "Aktywuj kanał wiadomości RSS",
      "id": 32491,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32491/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102534/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:11:07.818419Z",
      "action": 5,
      "target": "Tryb kolorów RGB nie jest obsługiwany w przypadku formatu PDF/X",
      "id": 32490,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32490/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102533/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:10:44.005936Z",
      "action": 5,
      "target": "Szerokość:",
      "id": 32489,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32489/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102532/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:10:34.619489Z",
      "action": 5,
      "target": "Jednostka miary:",
      "id": 32488,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32488/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102531/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:10:20.899811Z",
      "action": 5,
      "target": "Wysokość:",
      "id": 32487,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32487/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102529/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:10:08.378094Z",
      "action": 2,
      "target": "Od dołu:",
      "id": 32486,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32486/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102530/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:09:53.908837Z",
      "action": 5,
      "target": "Od lewej:",
      "id": 32485,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32485/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102529/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:09:39.630179Z",
      "action": 5,
      "target": "Od spodu:",
      "id": 32484,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32484/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102528/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:09:25.455679Z",
      "action": 5,
      "target": "Tokeny użytkownika pozwalają na definiowanie własnych ustawień miejsc dla ustawień i wstawianie wartości bezpośrednio w dokumencie.",
      "id": 32483,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32483/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102527/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:08:32.846810Z",
      "action": 5,
      "target": "Użyj wartości w Ustawieniach profilu (np. dla tytułu lub odbiorcy wiadomości e-mail) za pomocą następującego wzoru tokena",
      "id": 32482,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32482/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102526/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:08:01.656329Z",
      "action": 5,
      "target": "Wartość domyślna zostanie użyta na wypadek, gdyby token użytkownika nie był zdefiniowany w twoim dokumencie.",
      "id": 32481,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32481/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102524/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:07:35.968432Z",
      "action": 5,
      "target": "Umieść wzór podobny do tego w oddzielnym wierszu dokumentu",
      "id": 32480,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32480/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102523/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:07:13.767327Z",
      "action": 5,
      "target": "NazwaZdefiniowana:Przykładowa wartość",
      "id": 32479,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32479/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102521/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:06:35.099184Z",
      "action": 5,
      "target": "Wyodrębnij tokeny użytkownika",
      "id": 32478,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32478/"
    }
  ]
}