Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-2.16/apitranslations.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/pdfcreator/messages/pl/changes/?page=3
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 160,
  "next": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/changes/?page=4",
  "previous": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/changes/?page=2",
  "results": [
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102517/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:05:02.399429Z",
      "action": 5,
      "target": "Tokeny użytkownika muszą być najpierw aktywowane",
      "id": 32474,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32474/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102516/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:04:33.668546Z",
      "action": 5,
      "target": "Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat tokenów",
      "id": 32473,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32473/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102515/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:04:15.725788Z",
      "action": 5,
      "target": "Ta funkcja nie jest obsługiwana przez wybrany format wyjściowy",
      "id": 32472,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32472/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102514/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:03:55.423582Z",
      "action": 5,
      "target": "Drukuj w PDF Architect",
      "id": 32471,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32471/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102513/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:03:44.642497Z",
      "action": 5,
      "target": "Historia jest wyłączona",
      "id": 32470,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32470/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102512/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:03:32.778923Z",
      "action": 5,
      "target": "Wybierz plik do konwersji",
      "id": 32469,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32469/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102511/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:03:20.175645Z",
      "action": 5,
      "target": "Potrzebujesz PDFCreator Business do tych funkcji. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji.",
      "id": 32468,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32468/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102510/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:03:01.145655Z",
      "action": 5,
      "target": "Odblokuj dodatkowe funkcje z PDFCreator Business!",
      "id": 32467,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32467/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102509/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:02:44.077763Z",
      "action": 5,
      "target": "Zainstaluj PDF Architect teraz",
      "id": 32466,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32466/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102508/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:02:20.010696Z",
      "action": 5,
      "target": "Podręcznik użytkownika",
      "id": 32465,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32465/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102507/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:02:10.523625Z",
      "action": 5,
      "target": "Przeczytaj sekcję dotyczącą licencji, aby uzyskać więcej informacji na temat tych licencji.",
      "id": 32464,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32464/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102506/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:01:42.710372Z",
      "action": 5,
      "target": "Baza wiedzy",
      "id": 32463,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32463/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102505/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:59:29.050851Z",
      "action": 5,
      "target": "Wsparcie społeczności",
      "id": 32462,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32462/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102504/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:59:01.660985Z",
      "action": 5,
      "target": "(Fora)",
      "id": 32461,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32461/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102503/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:58:42.191176Z",
      "action": 5,
      "target": "Możesz włączyć kanał RSS, aktywując go w ustawieniach aplikacji.",
      "id": 32460,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32460/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102502/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:58:27.057053Z",
      "action": 5,
      "target": "Kanał wiadomości RSS wyłączony.",
      "id": 32459,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32459/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102501/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:58:10.528325Z",
      "action": 5,
      "target": "Aktualności",
      "id": 32458,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32458/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102500/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:57:57.154265Z",
      "action": 5,
      "target": "Tokeny użytkownika pozwalają na wstępne zdefiniowanie informacji, takich jak adres e-mail, temat, tekst i inne, bezpośrednio w dokumencie, bez konieczności ręcznego otwierania PDFCreatora dla każdej konwersji.",
      "id": 32457,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32457/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102499/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:36:33.667804Z",
      "action": 5,
      "target": "Tokeny użytkownika",
      "id": 32456,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32456/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102498/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:36:18.075635Z",
      "action": 5,
      "target": "PDFCreator Online",
      "id": 32455,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32455/"
    }
  ]
}