Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-2.16/apitranslations.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/pdfcreator/messages/pl/changes/?page=14
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 365,
  "next": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/changes/?page=15",
  "previous": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/changes/?page=13",
  "results": [
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102504/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:59:01.660985Z",
      "action": 5,
      "target": "(Fora)",
      "id": 32461,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32461/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102503/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:58:42.191176Z",
      "action": 5,
      "target": "Możesz włączyć kanał RSS, aktywując go w ustawieniach aplikacji.",
      "id": 32460,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32460/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102502/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:58:27.057053Z",
      "action": 5,
      "target": "Kanał wiadomości RSS wyłączony.",
      "id": 32459,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32459/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102501/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:58:10.528325Z",
      "action": 5,
      "target": "Aktualności",
      "id": 32458,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32458/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102500/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:57:57.154265Z",
      "action": 5,
      "target": "Tokeny użytkownika pozwalają na wstępne zdefiniowanie informacji, takich jak adres e-mail, temat, tekst i inne, bezpośrednio w dokumencie, bez konieczności ręcznego otwierania PDFCreatora dla każdej konwersji.",
      "id": 32457,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32457/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102499/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:36:33.667804Z",
      "action": 5,
      "target": "Tokeny użytkownika",
      "id": 32456,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32456/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102498/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:36:18.075635Z",
      "action": 5,
      "target": "PDFCreator Online",
      "id": 32455,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32455/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102497/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:36:03.988721Z",
      "action": 5,
      "target": "Szukasz pomocy dotyczącej określonej funkcji lub ustawienia? Wystarczy nacisnąć przycisk F1 w dowolnym miejscu w PDFCreator, a odpowiednia strona pomocy otworzy się automatycznie.",
      "id": 32454,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32454/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102495/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:35:21.554095Z",
      "action": 5,
      "target": "Czy próbowałeś już PDFCreator Online? Pozwala szybko i łatwo konwertować i scalać pliki PDF w przeglądarce.",
      "id": 32452,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32452/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102493/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:34:06.839700Z",
      "action": 5,
      "target": "Automatyczny zapis",
      "id": 32450,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32450/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102492/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:33:54.357491Z",
      "action": 5,
      "target": "Aktualizuj PDFCreator",
      "id": 32449,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32449/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102491/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:33:39.775976Z",
      "action": 5,
      "target": "Aplikacja musi zostać zamknięta w celu aktualizacji. Zamknąć aplikację teraz?",
      "id": 32448,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32448/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102490/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:32:57.331364Z",
      "action": 5,
      "target": "Zamknij ręcznie",
      "id": 32447,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32447/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102489/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:32:39.627898Z",
      "action": 5,
      "target": "Zamknij teraz",
      "id": 32446,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32446/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102488/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:32:31.221887Z",
      "action": 5,
      "target": "Nieużywane drukarki",
      "id": 32445,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32445/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102487/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:32:08.096999Z",
      "action": 5,
      "target": "Ustawienia zawierają drukarki, które są aktualnie zainstalowane, ale nieużywane. Czy chcesz teraz usunąć te drukarki?",
      "id": 32444,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32444/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102486/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:31:27.979047Z",
      "action": 5,
      "target": "cal",
      "id": 32443,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32443/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102485/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:31:21.001177Z",
      "action": 5,
      "target": "centymetr",
      "id": 32442,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32442/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 2,
      "author": 2,
      "timestamp": "2019-02-04T10:34:24.562567Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 31541,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/31541/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-12-18T18:24:06.212814Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 31170,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/31170/"
    }
  ]
}