Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-2.16/apitranslations.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/pdfcreator/messages/pl/changes/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 160,
  "next": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/changes/?format=api&page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-02-05T10:09:19.121897Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 32693,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32693/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-02-05T10:08:12.660213Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 32685,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32685/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/87561/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:27:30.258283Z",
      "action": 2,
      "target": "Ścieżka katalogu FTP jest niepoprawną ścieżką FTP.",
      "id": 32512,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32512/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/95334/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:26:04.268644Z",
      "action": 2,
      "target": "Wyjątek podczas końcowej konwersji CS-Script.",
      "id": 32511,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32511/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/87544/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:24:29.032897Z",
      "action": 2,
      "target": "Błąd podczas próby zalogowania.",
      "id": 32510,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32510/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/87531/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:23:34.131175Z",
      "action": 2,
      "target": "Nie znaleziono niestandardowej przeglądarki.",
      "id": 32509,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32509/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/87501/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:20:02.909057Z",
      "action": 2,
      "target": "Ścieżka załącznika zawiera niedozwolone znaki.",
      "id": 32508,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32508/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:16:36.411796Z",
      "action": 1,
      "target": "",
      "id": 32507,
      "action_name": "Translation completed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32507/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-02-04T17:16:36.327295Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 32506,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32506/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102525/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:16:36.314354Z",
      "action": 5,
      "target": "Wybierz separator:",
      "id": 32505,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32505/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102522/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:16:30.943378Z",
      "action": 5,
      "target": "Więcej o tokenach użytkownika",
      "id": 32504,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32504/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102546/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:15:58.028066Z",
      "action": 5,
      "target": "Plik PDF/A-3b",
      "id": 32503,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32503/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102545/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:15:44.621096Z",
      "action": 5,
      "target": "Nowa wersja {0} jest dostępna. Twoja aktualna wersja to {1} z {2}.\nCzy chcesz pobrać nową wersję?",
      "id": 32502,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32502/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102544/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:14:15.007969Z",
      "action": 5,
      "target": "Inne zmiany",
      "id": 32501,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32501/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102543/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:14:08.196420Z",
      "action": 5,
      "target": "Poprawki",
      "id": 32500,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32500/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102542/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:13:56.878244Z",
      "action": 5,
      "target": "Funkcje",
      "id": 32499,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32499/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102541/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:13:44.843235Z",
      "action": 5,
      "target": "Twoja wersja PDF Architect jest nieaktualna",
      "id": 32498,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32498/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-02-04T17:13:44.740302Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 32497,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32497/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102540/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:13:12.109080Z",
      "action": 5,
      "target": "Zalecamy zainstalowanie nowej, udoskonalonej wersji PDF Architect - bez najnowszej wersji pominiesz funkcje takie jak drukowanie bezpośrednio z PDF Architect.",
      "id": 32496,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32496/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102539/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T17:12:52.022838Z",
      "action": 5,
      "target": "Żadna aplikacja nie jest powiązana z otwieraniem plików PDF",
      "id": 32495,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32495/?format=api"
    }
  ]
}