Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-2.16/apitranslations.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/changes/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 124,
  "next": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/changes/?page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 3,
      "author": 3,
      "timestamp": "2020-02-04T07:41:17.711946Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 46341,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/46341/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2020-01-14T00:45:46.501261Z",
      "action": 1,
      "target": "",
      "id": 44492,
      "action_name": "Translation completed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/44492/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2020-01-14T00:45:46.275892Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 44491,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/44491/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/112798/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2020-01-14T00:45:46.259168Z",
      "action": 5,
      "target": "För att fortsätta med installationen, behöver Ni återkalla Era tidigare aktiveringar i vår licensportal license.pdfforge.org.%n%nDetta steg är nödvändigt eftersom den nya versionen kommer att skapa ett annorlunda Dator-ID, som är motståndskraftigare mot Windowsuppdateringar och systemändringar.%n%nOm Ni behöver hjälp, var god kontakta vårt supportteam på support@pdfforge.org.",
      "id": 44490,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/44490/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/112797/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2020-01-14T00:39:05.081714Z",
      "action": 5,
      "target": "För att fortsätta installationen på denna dator, behöver Ni först köpa ytterligare licenser.%nFör att lägga till flera licenser på er befintliga nyckel, vänligen sänd Er nuvarande nyckel och antalet licenser Ni vill utöka med, till licensing@pdfforge.org.",
      "id": 44489,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/44489/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/112796/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2020-01-14T00:34:50.796203Z",
      "action": 5,
      "target": "Setupen har upptäckt att denna dator ingår i en Windowsdomän. Det finns inget stöd för {#Edition} i Windowsdomäner längre!%n%nVar god använd PDFCreator Business. Ni kan hitta ytterligare information här:%nhttps://go.pdfforge.org/pdfcreator-business/upgrade%n%nGenom att klicka på 'Ja' bekräftar Ni att Ni inte installerar {#Edition} i en företagsmiljö!",
      "id": 44488,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/44488/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/112795/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2020-01-14T00:26:34.808127Z",
      "action": 5,
      "target": "Dataskyddspolicy",
      "id": 44487,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/44487/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/112794/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2020-01-14T00:26:12.753225Z",
      "action": 5,
      "target": "Vill Ni fortsätta installationen?",
      "id": 44486,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/44486/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 3,
      "author": 3,
      "timestamp": "2020-01-13T17:51:43.256825Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 44461,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/44461/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-12-06T12:54:53.458358Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 42150,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/42150/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/30645/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-12-06T12:39:58.521945Z",
      "action": 2,
      "target": "Åtkomst nekas (401)",
      "id": 42055,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/42055/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/30428/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-12-06T12:36:37.865224Z",
      "action": 2,
      "target": "För &alla användare",
      "id": 42047,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/42047/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/30513/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-12-06T12:35:01.631723Z",
      "action": 2,
      "target": "Versionen %1 stöds inte! Var god ladda ner den aktuella versionen av PDFCreator härifrån: %2.",
      "id": 42046,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/42046/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-12-06T11:53:57.611764Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 41949,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/41949/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-12-06T11:53:56.969742Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 41947,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/41947/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-12-06T11:53:56.654767Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 41945,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/41945/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-12-06T11:53:55.935161Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 41943,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/41943/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-12-05T14:18:24.250036Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 41923,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/41923/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-08-06T11:16:00.523034Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 40123,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/40123/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-08-06T11:15:58.604000Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 40121,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/40121/"
    }
  ]
}