Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-2.16/apitranslations.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/changes/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 119,
  "next": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/changes/?page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/95231/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-08-06T23:36:01.098037Z",
      "action": 8,
      "target": "Setupen har funnit att denna dator är en del av en Windowsdomän. Det finns tyvärr ej längre stöd för {#Edition} under Windowsdomäner. %n%nVar god installera PDFCreator Business. Ytterligare information finner Ni här:%nhttp://go.pdfforge.org/pdfcreator-business/upgrade%n%nGenom att klicka på 'Ja' bekräftar Ni att ni icke använder {#Edition} inom ett företag!",
      "id": 40146,
      "action_name": "Translation reverted",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/40146/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/95231/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2019-08-06T11:16:01.250885Z",
      "action": 8,
      "target": "Setupen har konstaterat att denna dator ingår i en Windowsdomän. Det finns inte stöd för {#Edition} i windowsdomäner längre. Var god använd PDFCreator Business. Ni hittar mera information här:%nhttp://go.pdfforge.org/pdfcreator-business/upgrade%n%nGenom att klicka på 'Ja' bekräftar Ni att ni inte installerar {#Edition} i en företagsmiljö!",
      "id": 40124,
      "action_name": "Translation reverted",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/40124/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-08-06T11:16:00.523034Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 40123,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/40123/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/95231/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2019-08-06T11:15:59.417687Z",
      "action": 8,
      "target": "Setupen har funnit att denna dator är en del av en Windowsdomän. Det finns tyvärr ej längre stöd för {#Edition} under Windowsdomäner. %n%nVar god installera PDFCreator Business. Ytterligare information finner Ni här:%nhttp://go.pdfforge.org/pdfcreator-business/upgrade%n%nGenom att klicka på 'Ja' bekräftar Ni att ni icke använder {#Edition} inom ett företag!",
      "id": 40122,
      "action_name": "Translation reverted",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/40122/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-08-06T11:15:58.604000Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 40121,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/40121/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/95231/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-06-05T10:06:37.633485Z",
      "action": 8,
      "target": "Setupen har funnit att denna dator är en del av en Windowsdomän. Det finns tyvärr ej längre stöd för {#Edition} under Windowsdomäner. %n%nVar god installera PDFCreator Business. Ytterligare information finner Ni här:%nhttp://go.pdfforge.org/pdfcreator-business/upgrade%n%nGenom att klicka på 'Ja' bekräftar Ni att ni icke använder {#Edition} inom ett företag.",
      "id": 39318,
      "action_name": "Translation reverted",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/39318/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/95231/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2019-06-04T02:19:48.819151Z",
      "action": 8,
      "target": "Setupen har funnit att denna dator är en del av en Windowsdomän. Det finns tyvärr ej längre stöd för {#Edition} under Windowsdomäner. %n%nVar god installera PDFCreator Business. Ytterligare information finner Ni här:%nhttp://go.pdfforge.org/pdfcreator-business/upgrade%n%nGenom att klicka på 'Ja' bekräftar Ni att ni icke använder {#Edition} inom ett företag!",
      "id": 39272,
      "action_name": "Translation reverted",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/39272/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/95231/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2019-06-04T02:19:48.724114Z",
      "action": 8,
      "target": "Setupen har konstaterat att denna dator ingår i en Windowsdomän. Det finns inte stöd för {#Edition} i windowsdomäner längre. Var god använd PDFCreator Business. Ni hittar mera information här:%nhttp://go.pdfforge.org/pdfcreator-business/upgrade%n%nGenom att klicka på 'Ja' bekräftar Ni att ni inte installerar {#Edition} i en företagsmiljö!",
      "id": 39271,
      "action_name": "Translation reverted",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/39271/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-06-04T02:19:47.873927Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 39270,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/39270/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-06-04T02:19:47.648994Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 39269,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/39269/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/95231/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2019-03-26T03:27:14.031420Z",
      "action": 8,
      "target": "Setupen har funnit att denna dator är en del av en Windowsdomän. Det finns tyvärr ej längre stöd för {#Edition} under Windowsdomäner. %n%nVar god installera PDFCreator Business. Ytterligare information finner Ni här:%nhttp://go.pdfforge.org/pdfcreator-business/upgrade%n%nGenom att klicka på 'Ja' bekräftar Ni att ni icke använder {#Edition} inom ett företag.",
      "id": 35881,
      "action_name": "Translation reverted",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35881/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/95231/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2019-03-26T03:27:13.224979Z",
      "action": 8,
      "target": "Setupen har funnit att denna dator är en del av en Windowsdomän. Det finns tyvärr ej längre stöd för {#Edition} under Windowsdomäner. %n%nVar god installera PDFCreator Business. Ytterligare information finner Ni här:%nhttp://go.pdfforge.org/pdfcreator-business/upgrade%n%nGenom att klicka på 'Ja' bekräftar Ni att ni icke använder {#Edition} inom ett företag!",
      "id": 35880,
      "action_name": "Translation reverted",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35880/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-03-26T03:27:13.053573Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 35879,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35879/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-04T12:43:17.091401Z",
      "action": 1,
      "target": "",
      "id": 31910,
      "action_name": "Translation completed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/31910/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-02-04T12:43:17.014545Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 31909,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/31909/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/95231/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2019-02-04T12:43:17.000928Z",
      "action": 8,
      "target": "Setupen har konstaterat att denna dator ingår i en Windowsdomän. Det finns inte stöd för {#Edition} i windowsdomäner längre. Var god använd PDFCreator Business. Ni hittar mera information här:%nhttp://go.pdfforge.org/pdfcreator-business/upgrade%n%nGenom att klicka på 'Ja' bekräftar Ni att ni inte installerar {#Edition} i en företagsmiljö!",
      "id": 31908,
      "action_name": "Translation reverted",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/31908/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-02-04T09:41:52.583737Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 31457,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/31457/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-10-04T15:15:04.589094Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 25492,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/25492/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": 40,
      "author": 40,
      "timestamp": "2018-10-04T10:16:02.624918Z",
      "action": 1,
      "target": "",
      "id": 25107,
      "action_name": "Translation completed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/25107/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-10-04T10:16:02.590656Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 25106,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/25106/"
    }
  ]
}