Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-2.16/apitranslations.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/units/?page=2
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 197,
  "next": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/units/?page=3",
  "previous": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/units/",
  "results": [
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "source": "PDFCreator is already installed. It is necessary to uninstall the existing installation (version %1) before installing PDFCreator %2.%n%nDo you want to update PDFCreator now? Your PDFCreator settings and printers will be preserved.",
      "previous_source": "",
      "target": "PDFCreator je už nainštalovaný. Je nevyhnutné odinštalovať už existujúcu verziu (%1) pred nainštalovaním novej verzie programu PDFCreator %2.%n%nChcete aktualizovať program PDFCreator teraz? Vaše nastavenia programu a tlačiarní budú zachované.",
      "id_hash": 6074001270328493428,
      "content_hash": 6074001270328493428,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 21,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 32,
      "priority": 100,
      "id": 40890,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=d44b2ff953338574",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/40890/",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/615/"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "source": "Cannot connect",
      "previous_source": "",
      "target": "Chyba pripojenia",
      "id_hash": -1977597706929869899,
      "content_hash": -1977597706929869899,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 22,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 2,
      "priority": 100,
      "id": 41033,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=648e295d01d16bb5",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/41033/",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/758/"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "source": "PDFCreator license service configuration",
      "previous_source": "",
      "target": "Nastavenie licenčnej služby pre PDFCreator",
      "id_hash": 8515755758816731540,
      "content_hash": 8515755758816731540,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 23,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 4,
      "priority": 100,
      "id": 74683,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=f62e0abe86422194",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/74683/",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/1762/"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "source": "Check your connection and click 'Retry' to try downloading the files again, or click 'Next' to continue installing anyway.",
      "previous_source": "",
      "target": "Skontrolujte vaše pripojenie a stlačte „Znovu\" pre opätovné stiahnutie súborov alebo stlačte „Ďalej\" ak chcete aj tak pokračovať v inštalácii.",
      "id_hash": 686698612814757714,
      "content_hash": 686698612814757714,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 24,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 19,
      "priority": 100,
      "id": 41059,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=8987a4c00493bf52",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/41059/",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/784/"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "source": "PDFCreator log file",
      "previous_source": "",
      "target": "Súbor záznamu programu PDFCreator",
      "id_hash": 424372698691688519,
      "content_hash": 424372698691688519,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 25,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 3,
      "priority": 100,
      "id": 40962,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=85e3acb895e45847",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/40962/",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/687/"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "source": "Click here to revoke previous activations",
      "previous_source": "",
      "target": "Kliknite sem ak chcete zrušiť predchádzajúce aktivácie",
      "id_hash": -2105397865078874703,
      "content_hash": -2105397865078874703,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 26,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 6,
      "priority": 100,
      "id": 74684,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=62c81fcbed1b9db1",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/74684/",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/1763/"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "source": "PDFCreator requires Microsoft .Net %1. Please download and install Microsoft .Net %1 and then rerun the PDFCreator setup.",
      "previous_source": "",
      "target": "PDFCreator požaduje platformu Microsoft .Net %1. Stiahnite, nainštalujte si Microsoft .Net %1 a potom pokračujte v inštalácii programu PDFCreator.",
      "id_hash": 2096884255612491472,
      "content_hash": 2096884255612491472,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 27,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 18,
      "priority": 100,
      "id": 40901,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=9d19a11ee6e456d0",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/40901/",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/626/"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "source": "Connecting...",
      "previous_source": "",
      "target": "Pripájanie...",
      "id_hash": -7860448524611880820,
      "content_hash": -7860448524611880820,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 28,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 1,
      "priority": 100,
      "id": 41034,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=12ea13b69b43f88c",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/41034/",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/759/"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "source": "PDFCreator settings",
      "previous_source": "",
      "target": "Nastavenia programu PDFCreator",
      "id_hash": 8295582887120079811,
      "content_hash": 8295582887120079811,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 29,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 2,
      "priority": 100,
      "id": 41015,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=f31fd4af179a0bc3",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/41015/",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/740/"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "source": "Create",
      "previous_source": "",
      "target": "Vytvoriť",
      "id_hash": -4044247499135091610,
      "content_hash": -4044247499135091610,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 30,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 1,
      "priority": 100,
      "id": 40976,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=47dff253ae4a7c66",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/40976/",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/701/"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "source": "PDFCreator setup",
      "previous_source": "",
      "target": "Inštalácia programu PDFCreator",
      "id_hash": 8531391851589868472,
      "content_hash": 8531391851589868472,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 31,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 2,
      "priority": 100,
      "id": 41002,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=f66597b011ad1bb8",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/41002/",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/727/"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "source": "Create an &entry in the Windows Explorer context menu",
      "previous_source": "",
      "target": "Vytvoriť &položku v kontextovom menu Windows Explorera",
      "id_hash": -2937332386413878094,
      "content_hash": -2937332386413878094,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 32,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 9,
      "priority": 100,
      "id": 41023,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=573c7fc1d88ce4b2",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/41023/",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/748/"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "source": "Password:",
      "previous_source": "",
      "target": "Heslo:",
      "id_hash": -8742111676399725294,
      "content_hash": -8742111676399725294,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 33,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 1,
      "priority": 100,
      "id": 74685,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=6adc7bf7d665512",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/74685/",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/1764/"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "source": "Custom installation",
      "previous_source": "",
      "target": "Vlastná inštalácia",
      "id_hash": -6260523414758711790,
      "content_hash": -6260523414758711790,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 34,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 2,
      "priority": 100,
      "id": 40897,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=291e271fbb4a9e12",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/40897/",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/622/"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "source": "Please choose a name for the printer.",
      "previous_source": "",
      "target": "Vyberte názov tlačiarne.",
      "id_hash": -3810826388344359117,
      "content_hash": -3810826388344359117,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 35,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 7,
      "priority": 100,
      "id": 41008,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=4b1d3997260cb733",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/41008/",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/733/"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "source": "Delete all application settings?",
      "previous_source": "",
      "target": "Chcete vymazať všetky nastavenia programu?",
      "id_hash": -7389346305079532873,
      "content_hash": -7389346305079532873,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 36,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 4,
      "priority": 100,
      "id": 41020,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=1973c4af9b63a2b7",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/41020/",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/745/"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "source": "Please choose a printer name.",
      "previous_source": "",
      "target": "Vyberte názov tlačiarne.",
      "id_hash": 4719155579555396776,
      "content_hash": 4719155579555396776,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 37,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 5,
      "priority": 100,
      "id": 40910,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=c17dceff1733bca8",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/40910/",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/635/"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "source": "Do you want to cancel the setup?",
      "previous_source": "",
      "target": "Chcete zrušiť inštaláciu?",
      "id_hash": -401175553766054153,
      "content_hash": -401175553766054153,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 38,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 7,
      "priority": 100,
      "id": 40893,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=7a6ebcf5993426f7",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/40893/",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/618/"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "source": "Please click here to revoke your previous activations.",
      "previous_source": "",
      "target": "Ak chcete zrušiť predchádzajúce aktivácie kliknite tu.",
      "id_hash": 7417891832983705551,
      "content_hash": 7417891832983705551,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 39,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 8,
      "priority": 100,
      "id": 67375,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=e6f1a5520743d7cf",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/67375/",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/1678/"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "source": "Download cancelled",
      "previous_source": "",
      "target": "Sťahovanie zrušené",
      "id_hash": -4737191966222219830,
      "content_hash": -4737191966222219830,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 40,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 2,
      "priority": 100,
      "id": 41037,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=3e421d01647d85ca",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/41037/",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/762/"
    }
  ]
}