Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-2.16/apitranslations.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/units/?page=10
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 197,
  "next": null,
  "previous": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/units/?page=9",
  "results": [
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "source": "Unknown",
      "previous_source": "",
      "target": "Neznáme",
      "id_hash": 6500530623427418344,
      "content_hash": 6500530623427418344,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 181,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 1,
      "priority": 100,
      "id": 41064,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=da36862924f098e8",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/41064/",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/789/"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "source": "Free features:",
      "previous_source": "",
      "target": "Funkcie zdarma:",
      "id_hash": -5424040221685026197,
      "content_hash": -5424040221685026197,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 182,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 2,
      "priority": 100,
      "id": 40987,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=34b9f027fb08726b",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/40987/",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/712/"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "source": "Username:",
      "previous_source": "",
      "target": "Používateľské meno:",
      "id_hash": 6661282065185293949,
      "content_hash": 6661282065185293949,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 183,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 1,
      "priority": 100,
      "id": 74698,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=dc71a0becc0cc67d",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/74698/",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/1777/"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "source": "Internet Explorer integration",
      "previous_source": "",
      "target": "Integrácia do Internet Explorera",
      "id_hash": -4648594101153434508,
      "content_hash": -4648594101153434508,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 184,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 3,
      "priority": 100,
      "id": 40997,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=3f7ce04b57c5f474",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/40997/",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/722/"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "source": "Verify and remove signatures",
      "previous_source": "",
      "target": "Overiť alebo odstrániť podpisy",
      "id_hash": 7990598255221595356,
      "content_hash": 7990598255221595356,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 185,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 4,
      "priority": 100,
      "id": 49580,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=eee44ec6f156dcdc",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/49580/",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/974/"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "source": "MS Outlook previewer integration",
      "previous_source": "",
      "target": "Integrácia do MS Outlook",
      "id_hash": -1554560527160013838,
      "content_hash": -1554560527160013838,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 186,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 4,
      "priority": 100,
      "id": 40998,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=6a6d176fdcc88bf2",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/40998/",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/723/"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "source": "Windows Explorer integration",
      "previous_source": "",
      "target": "Integrácia do Windows Explorera",
      "id_hash": -7976024058995560831,
      "content_hash": -7976024058995560831,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 187,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 3,
      "priority": 100,
      "id": 40999,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=114f78608b99ae81",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/40999/",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/724/"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "source": "Check your connection and click 'Retry' to try downloading the files again, or click 'Cancel' to terminate setup.",
      "previous_source": "",
      "target": "Skontrolujte vaše internetové pripojenie a stlačte \"Pokračovať\" pre opätovné stiahnutie súborov alebo stlačte \"Zrušiť\" pre ukončenie inštalácie.",
      "id_hash": 5603738324683558141,
      "content_hash": 5603738324683558141,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 188,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 18,
      "priority": 100,
      "id": 41058,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=cdc47a5101018cfd",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/41058/",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/783/"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "source": "Wrong answer from license server!",
      "previous_source": "",
      "target": "Nesprávna odpoveď z licenčného serveru!",
      "id_hash": -9135893321518981500,
      "content_hash": -9135893321518981500,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 189,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 5,
      "priority": 100,
      "id": 40932,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=136c96d98ff5e84",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/40932/",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/657/"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "source": "License agreement",
      "previous_source": "",
      "target": "Licenčná zmluva",
      "id_hash": 8089590156550134904,
      "content_hash": 8089590156550134904,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 190,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 2,
      "priority": 100,
      "id": 40960,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=f043ff630baadc78",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/40960/",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/685/"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "source": "Access denied (401)",
      "previous_source": "",
      "target": "Prístup zamietnutý (401)",
      "id_hash": -8043522062847208690,
      "content_hash": -8043522062847208690,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 191,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 3,
      "priority": 100,
      "id": 41026,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=105fab4cdcf9930e",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/41026/",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/751/"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "source": "Donate to PDFCreator",
      "previous_source": "",
      "target": "Podporiť PDFCreator",
      "id_hash": -4791356003197503776,
      "content_hash": -4791356003197503776,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 192,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 3,
      "priority": 100,
      "id": 40898,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=3d81af19ccfa36e0",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/40898/",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/623/"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "source": "Initializing...",
      "previous_source": "",
      "target": "Spúšťanie...",
      "id_hash": -1877524864168311785,
      "content_hash": -1877524864168311785,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 193,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 1,
      "priority": 100,
      "id": 41051,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=65f1b1156648c417",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/41051/",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/776/"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "source": "You are not a member of the administrator group.%n%n%nFor creating a PDF document out of any application, the PDFCreator is using a PostScript printerdriver.%nYou have to be a member of the administrator group, to install any printerdriver.%n%nIf you continue the installation, you will only be able to convert existing PostScript files.%n%nContinue the setup?%n",
      "previous_source": "",
      "target": "Nie ste členom administrátorskej skupiny.%n%n%nPre vytvorenie PDF dokumentu z akéhokoľvek programu, PDFCreator používa PostScript ovládač tlačiarne.%nAby ste mohli nainštalovať akýkoľvek ovládač tlačiarne, musíte byť členom administrátorskej skupiny.%n%nAk budete pokračovať v inštalácii, budete môcť iba previesť existujúce PostScript súbory.%n%nChcete pokračovať v inštalácii?%n",
      "id_hash": -8994684583745367906,
      "content_hash": -8994684583745367906,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 194,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 53,
      "priority": 100,
      "id": 40964,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=32c7606e72cd09e",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/40964/",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/689/"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "source": "You need a new valid license key to continue. Do you want to proceed with the installation?",
      "previous_source": "",
      "target": "Pre pokračovanie potrebujete nový platný licenčný kľúč. Chcete pokračovať v inštalácii?",
      "id_hash": 5886482541293168710,
      "content_hash": 5886482541293168710,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 195,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 17,
      "priority": 100,
      "id": 40947,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=d1b0fcaef2516846",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/40947/",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/672/"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "source": "application files",
      "previous_source": "",
      "target": "súbory programu",
      "id_hash": -5472353869068148817,
      "content_hash": -5472353869068148817,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 196,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 2,
      "priority": 100,
      "id": 41012,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=340e4b265cf55faf",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/41012/",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/737/"
    },
    {
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "source": "Expert settings",
      "previous_source": "",
      "target": "Pokročilé nastavenia",
      "id_hash": -4744706885516140642,
      "content_hash": -4744706885516140642,
      "location": "",
      "context": "",
      "comment": "",
      "flags": "",
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "position": 197,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 2,
      "priority": 100,
      "id": 40907,
      "web_url": "http://translate.pdfforge.org/translate/pdfcreator/innosetup/sk/?checksum=3e276a39e575df9e",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/units/40907/",
      "source_info": "http://translate.pdfforge.org/api/sources/632/"
    }
  ]
}