Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-2.16/apitranslations.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/changes/?page=3
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 88,
  "next": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/changes/?page=4",
  "previous": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/changes/?page=2",
  "results": [
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/74683/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2018-03-07T16:51:49.853118Z",
      "action": 5,
      "target": "Nastavenie licenčnej služby pre PDFCreator",
      "id": 21920,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/21920/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/74682/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2018-03-07T16:50:06.367607Z",
      "action": 5,
      "target": "(Doména\\PoužívateľskéMeno)",
      "id": 21919,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/21919/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/74681/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2018-03-07T16:49:27.925972Z",
      "action": 5,
      "target": "https://license.pdfforge.org",
      "id": 21917,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/21917/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-03-07T14:21:14.807601Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 21753,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/21753/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2017-09-12T13:24:38.531926Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 14921,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14921/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2017-09-11T19:01:56.911194Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 14637,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14637/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/40891/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2017-09-11T19:01:56.863887Z",
      "action": 9,
      "target": "Program je už nainštalovaný.%n%nAktualizácia nie je možná. Musíte ho najprv odinštalovať.%n%nInštalácia bude teraz ukončená.",
      "id": 14636,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14636/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/40963/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2017-09-11T19:01:56.829284Z",
      "action": 9,
      "target": "Nainštalovaná verzia programu (%1) je novšia ako verzia, ktorú sa pokúšate nainštalovať (%2).%n%nAk chcete nainštalovať túto staršiu verziu, musíte najprv odinštalovať program.%n%nInštalácia bude teraz ukončená.",
      "id": 14635,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14635/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/41059/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2017-09-11T19:01:56.785098Z",
      "action": 9,
      "target": "Skontrolujte vaše pripojenie a stlačte „Znovu\" pre opätovné stiahnutie súborov alebo stlačte „Ďalej\" ak chcete aj tak pokračovať v inštalácii.",
      "id": 14634,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14634/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/67375/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2017-09-11T19:01:56.650843Z",
      "action": 9,
      "target": "Ak chcete zrušiť predchádzajúce aktivácie kliknite tu.",
      "id": 14633,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14633/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/40913/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2017-09-11T19:01:56.567452Z",
      "action": 9,
      "target": "Vyskytla sa chyba v systémovej premennej „Path\"%n%n->Chybný alebo neplatný záznam: %Systemroot%\\system32\\wbem%n%nTáto chyba bude opravená pred inštaláciou a vy môžete pokračovať ďalej.%n%nStlačte OK ak chcete chybu opraviť. Váš systém bude potom reštartovaný.%n%nV opačnom prípade zrušte inštaláciu.",
      "id": 14632,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14632/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/40901/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2017-09-11T19:01:56.494398Z",
      "action": 9,
      "target": "PDFCreator požaduje platformu Microsoft .Net %1. Stiahnite, nainštalujte si Microsoft .Net %1 a potom pokračujte v inštalácii programu PDFCreator.",
      "id": 14630,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14630/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/41017/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2017-09-11T19:01:56.417379Z",
      "action": 9,
      "target": "Použite „PDFCreator Terminal Server\" ak používate počítač s terminálovými službami.%n%nChcete viac informácií o „PDFCreator Terminal Server\"?",
      "id": 14629,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14629/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/41013/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2017-09-11T19:01:56.375147Z",
      "action": 9,
      "target": "Program „%1\" stále beží.%n%nNajprv ho musíte zatvoriť.%n%n",
      "id": 14628,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14628/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/40948/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2017-09-11T19:01:56.325088Z",
      "action": 9,
      "target": "Nebol zadaný žiadny licenčný kľúč. Licenčný kľúč je kombináciou parametrov „/VerySilent\" alebo „/Silent\". Použite parameter „/%1\".%n%nVzor: %2 /Silent /%1=12345-67890-ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PQRST",
      "id": 14627,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14627/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/41005/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2017-09-11T19:01:56.282949Z",
      "action": 9,
      "target": "Vyskytla sa chyba počas inštalácie tlačiarne. Detailný popis chyby nájdete v priečinku programu v súbore „SetupLog.txt\".",
      "id": 14626,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14626/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/41001/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2017-09-11T19:01:56.239844Z",
      "action": 9,
      "target": "Odinštalujte „PDFCreator Sever\" pred pokračovaním v inštalácii. Nie je možné používať PDFCreator a PDFCreator Server na tom istom zariadení.",
      "id": 14625,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14625/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/40896/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2017-09-11T19:01:56.123629Z",
      "action": 9,
      "target": "Stiahnutý súbor je poškodený a bude vymazaný. Inštalácia sa teraz ukončí!",
      "id": 14624,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14624/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/40894/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2017-09-11T19:01:56.086616Z",
      "action": 9,
      "target": "Pred spustením odinštalácie by mali byť zatvorené tieto programy:",
      "id": 14623,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14623/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2017-09-06T14:07:45.072066Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 10789,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/10789/"
    }
  ]
}