Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-2.16/apitranslations.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/changes/?page=3
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 96,
  "next": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/changes/?page=4",
  "previous": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/changes/?page=2",
  "results": [
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/74687/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2018-03-12T18:58:51.430806Z",
      "action": 5,
      "target": "Spustiť licenčnú službu programu PDFCreator pod súčasným účtom",
      "id": 22846,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/22846/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/74684/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2018-03-12T18:56:13.743170Z",
      "action": 5,
      "target": "Kliknite sem ak chcete zrušiť predchádzajúce aktivácie",
      "id": 22845,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/22845/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 2,
      "author": 2,
      "timestamp": "2018-03-12T15:25:03.079665Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 22701,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/22701/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 2,
      "author": 2,
      "timestamp": "2018-03-12T15:25:03.025801Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 22700,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/22700/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-03-09T10:35:42.563238Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 22521,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/22521/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-03-09T10:35:05.722078Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 22493,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/22493/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/74686/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2018-03-07T16:54:29.246306Z",
      "action": 5,
      "target": "Uistite sa, že tento účet je správne pripojený ako služba.",
      "id": 21922,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/21922/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/74685/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2018-03-07T16:52:39.127093Z",
      "action": 5,
      "target": "Heslo:",
      "id": 21921,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/21921/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/74683/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2018-03-07T16:51:49.853118Z",
      "action": 5,
      "target": "Nastavenie licenčnej služby pre PDFCreator",
      "id": 21920,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/21920/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/74682/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2018-03-07T16:50:06.367607Z",
      "action": 5,
      "target": "(Doména\\PoužívateľskéMeno)",
      "id": 21919,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/21919/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/74681/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2018-03-07T16:49:27.925972Z",
      "action": 5,
      "target": "https://license.pdfforge.org",
      "id": 21917,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/21917/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-03-07T14:21:14.807601Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 21753,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/21753/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2017-09-12T13:24:38.531926Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 14921,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14921/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2017-09-11T19:01:56.911194Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 14637,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14637/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/40891/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2017-09-11T19:01:56.863887Z",
      "action": 9,
      "target": "Program je už nainštalovaný.%n%nAktualizácia nie je možná. Musíte ho najprv odinštalovať.%n%nInštalácia bude teraz ukončená.",
      "id": 14636,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14636/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/40963/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2017-09-11T19:01:56.829284Z",
      "action": 9,
      "target": "Nainštalovaná verzia programu (%1) je novšia ako verzia, ktorú sa pokúšate nainštalovať (%2).%n%nAk chcete nainštalovať túto staršiu verziu, musíte najprv odinštalovať program.%n%nInštalácia bude teraz ukončená.",
      "id": 14635,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14635/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/41059/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2017-09-11T19:01:56.785098Z",
      "action": 9,
      "target": "Skontrolujte vaše pripojenie a stlačte „Znovu\" pre opätovné stiahnutie súborov alebo stlačte „Ďalej\" ak chcete aj tak pokračovať v inštalácii.",
      "id": 14634,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14634/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/67375/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2017-09-11T19:01:56.650843Z",
      "action": 9,
      "target": "Ak chcete zrušiť predchádzajúce aktivácie kliknite tu.",
      "id": 14633,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14633/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/40913/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2017-09-11T19:01:56.567452Z",
      "action": 9,
      "target": "Vyskytla sa chyba v systémovej premennej „Path\"%n%n->Chybný alebo neplatný záznam: %Systemroot%\\system32\\wbem%n%nTáto chyba bude opravená pred inštaláciou a vy môžete pokračovať ďalej.%n%nStlačte OK ak chcete chybu opraviť. Váš systém bude potom reštartovaný.%n%nV opačnom prípade zrušte inštaláciu.",
      "id": 14632,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14632/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/40901/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2017-09-11T19:01:56.494398Z",
      "action": 9,
      "target": "PDFCreator požaduje platformu Microsoft .Net %1. Stiahnite, nainštalujte si Microsoft .Net %1 a potom pokračujte v inštalácii programu PDFCreator.",
      "id": 14630,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14630/"
    }
  ]
}