Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-2.16/apitranslations.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/changes/?format=api&page=5
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 113,
  "next": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/changes/?format=api&page=6",
  "previous": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/changes/?format=api&page=4",
  "results": [
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/41005/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2017-09-11T19:01:56.282949Z",
      "action": 9,
      "target": "Vyskytla sa chyba počas inštalácie tlačiarne. Detailný popis chyby nájdete v priečinku programu v súbore „SetupLog.txt\".",
      "id": 14626,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14626/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/41001/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2017-09-11T19:01:56.239844Z",
      "action": 9,
      "target": "Odinštalujte „PDFCreator Sever\" pred pokračovaním v inštalácii. Nie je možné používať PDFCreator a PDFCreator Server na tom istom zariadení.",
      "id": 14625,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14625/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/40896/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2017-09-11T19:01:56.123629Z",
      "action": 9,
      "target": "Stiahnutý súbor je poškodený a bude vymazaný. Inštalácia sa teraz ukončí!",
      "id": 14624,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14624/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/40894/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2017-09-11T19:01:56.086616Z",
      "action": 9,
      "target": "Pred spustením odinštalácie by mali byť zatvorené tieto programy:",
      "id": 14623,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14623/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2017-09-06T14:07:45.072066Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 10789,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/10789/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2017-02-11T10:01:00.764216Z",
      "action": 9,
      "target": "",
      "id": 7261,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/7261/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2017-02-11T10:00:59.900636Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 7260,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/7260/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2017-02-11T08:48:42.830492Z",
      "action": 9,
      "target": "",
      "id": 7237,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/7237/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2017-02-11T08:48:42.264183Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 7236,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/7236/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2017-02-10T17:09:27.679666Z",
      "action": 9,
      "target": "",
      "id": 7033,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/7033/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2017-02-10T17:09:27.107225Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 7032,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/7032/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 2,
      "author": 2,
      "timestamp": "2017-02-10T12:31:42.720877Z",
      "action": 9,
      "target": "",
      "id": 6921,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/6921/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2017-02-10T12:31:42.040078Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 6920,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/6920/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2017-02-10T12:31:18.488741Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 6919,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/6919/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2017-02-09T20:27:50.525595Z",
      "action": 9,
      "target": "",
      "id": 6455,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/6455/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2017-02-09T20:27:50.001774Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 6454,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/6454/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2017-02-08T22:12:56.486223Z",
      "action": 9,
      "target": "",
      "id": 5413,
      "action_name": "Translation uploaded",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/5413/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2017-02-08T22:12:55.859503Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 5412,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/5412/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/40959/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2017-02-08T21:22:06.798369Z",
      "action": 2,
      "target": "Kontaktujte podporu na support@pdfforge.org!",
      "id": 5245,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/5245/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/40932/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2017-02-08T21:21:47.503903Z",
      "action": 2,
      "target": "Nesprávna odpoveď z licenčného serveru!",
      "id": 5244,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/5244/?format=api"
    }
  ]
}