Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-2.16/apitranslations.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/changes/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 88,
  "next": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/changes/?format=api&page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/49580/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2019-03-26T03:12:38.965355Z",
      "action": 8,
      "target": "Overiť alebo odstrániť podpisy",
      "id": 35856,
      "action_name": "Translation reverted",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35856/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-03-26T03:12:38.847079Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 35855,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35855/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/49576/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2019-03-26T03:12:38.273213Z",
      "action": 8,
      "target": "Vyskúšajte nový PDF Architect {0}.",
      "id": 35854,
      "action_name": "Translation reverted",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35854/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-03-26T03:12:38.107952Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 35853,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35853/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/49576/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2019-03-26T03:12:38.089288Z",
      "action": 8,
      "target": "Vyskúšajte nový PDF Architect {0}:",
      "id": 35852,
      "action_name": "Translation reverted",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35852/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-03-26T03:12:37.903559Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 35851,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35851/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/40932/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2019-03-26T03:12:37.312433Z",
      "action": 8,
      "target": "Nesprávna odpoveď z licenčného serveru!",
      "id": 35850,
      "action_name": "Translation reverted",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35850/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2019-03-26T01:19:57.969219Z",
      "action": 1,
      "target": "",
      "id": 35634,
      "action_name": "Translation completed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35634/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-03-26T01:19:56.489922Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 35633,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35633/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/95229/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2019-03-26T01:19:56.478567Z",
      "action": 8,
      "target": "Inštalácia zistila, že tento počítač je súčasťou domény Windows, v ktorej už nie je podpora pre {#Edition}. Použite namiesto toho PDFCreator Business. Viac informácií nájdete tu: %nhttp://go.pdfforge.org/pdfcreator-business/upgrade%n%nKliknutím na tlačidlo \"Áno\" potvrdzujete, že neinštalujete {#Edition} v podnikové použitie!",
      "id": 35632,
      "action_name": "Translation reverted",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35632/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-02-04T09:41:51.795909Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 31455,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/31455/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2018-12-28T21:35:41.180312Z",
      "action": 1,
      "target": "",
      "id": 31211,
      "action_name": "Translation completed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/31211/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-12-28T21:35:37.901085Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 31210,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/31210/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/95229/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2018-12-28T21:35:37.878869Z",
      "action": 5,
      "target": "Inštalácia zistila, že tento počítač je súčasťou domény Windows, v ktorej už nie je podpora pre {#Edition}. Použite namiesto toho PDFCreator Business. Viac informácií nájdete tu: %nhttp://go.pdfforge.org/pdfcreator-business/upgrade%n%nKliknutím na tlačidlo \"Áno\" potvrdzujete, že neinštalujete {#Edition} v podnikové použitie!",
      "id": 31209,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/31209/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-10-03T18:53:24.451352Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 25004,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/25004/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-10-02T16:08:28.870033Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 24886,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/24886/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-10-02T15:56:45.676228Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 24802,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/24802/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-03-13T08:42:33.039011Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 23173,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/23173/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2018-03-12T19:57:29.837223Z",
      "action": 1,
      "target": "",
      "id": 22861,
      "action_name": "Translation completed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/22861/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-03-12T19:57:29.799409Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 22860,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/22860/?format=api"
    }
  ]
}