Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-2.16/apitranslations.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/changes/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 78,
  "next": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/changes/?format=api&page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-02-04T09:41:51.795909Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 31455,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/31455/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2018-12-28T21:35:41.180312Z",
      "action": 1,
      "target": "",
      "id": 31211,
      "action_name": "Translation completed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/31211/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-12-28T21:35:37.901085Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 31210,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/31210/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/95229/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2018-12-28T21:35:37.878869Z",
      "action": 5,
      "target": "Inštalácia zistila, že tento počítač je súčasťou domény Windows, v ktorej už nie je podpora pre {#Edition}. Použite namiesto toho PDFCreator Business. Viac informácií nájdete tu: %nhttp://go.pdfforge.org/pdfcreator-business/upgrade%n%nKliknutím na tlačidlo \"Áno\" potvrdzujete, že neinštalujete {#Edition} v podnikové použitie!",
      "id": 31209,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/31209/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-10-03T18:53:24.451352Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 25004,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/25004/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-10-02T16:08:28.870033Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 24886,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/24886/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-10-02T15:56:45.676228Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 24802,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/24802/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-03-13T08:42:33.039011Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 23173,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/23173/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2018-03-12T19:57:29.837223Z",
      "action": 1,
      "target": "",
      "id": 22861,
      "action_name": "Translation completed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/22861/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-03-12T19:57:29.799409Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 22860,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/22860/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/74686/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2018-03-12T19:57:29.784756Z",
      "action": 5,
      "target": "Uistite sa, že tento účet je správne pripojený ako služba.",
      "id": 22859,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/22859/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/74683/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2018-03-12T19:57:07.057198Z",
      "action": 5,
      "target": "Nastavenie licenčnej služby pre PDFCreator",
      "id": 22858,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/22858/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/74698/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2018-03-12T19:56:49.186232Z",
      "action": 5,
      "target": "Používateľské meno:",
      "id": 22857,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/22857/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/74697/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2018-03-12T19:56:35.775375Z",
      "action": 5,
      "target": "Odinštalovať licenčnú službu",
      "id": 22856,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/22856/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/74696/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2018-03-12T19:53:59.731853Z",
      "action": 5,
      "target": "Služba potrebuje kontaktovať 'license.pdfforge.org' a musíte mať povolenie na zápis do HKLM.",
      "id": 22855,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/22855/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/74694/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2018-03-12T19:28:54.312292Z",
      "action": 5,
      "target": "Zastaviť licenčnú službu",
      "id": 22853,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/22853/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/74693/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2018-03-12T19:26:49.853058Z",
      "action": 5,
      "target": "Nastavte používateľský účet pre spustenie licenčnej služby PDFCreatora:",
      "id": 22852,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/22852/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/74692/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2018-03-12T19:23:10.199722Z",
      "action": 5,
      "target": "Nastavte informácie účtu pre licenčnú službu programu PDFCreator",
      "id": 22851,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/22851/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/74691/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2018-03-12T19:16:17.829596Z",
      "action": 5,
      "target": "Testovacia prihlasovacia služba: Nesprávne používateľské meno alebo heslo!",
      "id": 22850,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/22850/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/74690/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sk/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2018-03-12T19:07:11.767775Z",
      "action": 5,
      "target": "Testovacia prihlasovacia služba: Prihlásenie neúspešné!",
      "id": 22849,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/22849/?format=api"
    }
  ]
}