Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-2.16/apitranslations.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/changes/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 149,
  "next": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/changes/?page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/95226/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2019-06-04T02:20:53.940122Z",
      "action": 8,
      "target": "Instalator wykrył, że ten komputer jest częścią domeny systemu Windows. W domenach systemu Windows nie ma już obsługi programu {#Edition}!%n%n Proszę użyć PDFCreator Business. Więcej informacji można znaleźć tutaj:%nhttp://go.pdfforge.org/pdfcreator-business/upgrade%n%nKlikając \"Tak\", potwierdzasz, że nie instalujesz {#Edition} w środowisku korporacyjnym!",
      "id": 39285,
      "action_name": "Translation reverted",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/39285/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-06-04T02:20:53.851146Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 39284,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/39284/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/95226/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2019-06-04T02:20:53.454742Z",
      "action": 8,
      "target": "Instalator wykrył, że ten komputer jest częścią domeny systemu Windows. Brak wsparcia dla {#Edition} w domenach systemu Windows!% N% nProszę użyć PDFCreator Business. Więcej informacji możesz znaleźć tutaj:%nhttp://go.pdfforge.org/pdfcreator-business/upgrade%n%nKlikając na \"Tak\" potwierdzasz, że nie instalujesz {#Edition} w środowisku korporacyjnym!",
      "id": 39283,
      "action_name": "Translation reverted",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/39283/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-06-04T02:20:53.255337Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 39282,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/39282/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/74642/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2019-06-04T02:20:53.236984Z",
      "action": 8,
      "target": "Usługa musi być w stanie skontaktować się z 'license.pdfforge.org' i mieć pozwolenie na pisanie do HKLM.",
      "id": 39281,
      "action_name": "Translation reverted",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/39281/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-06-04T02:20:52.901154Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 39280,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/39280/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/95226/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2019-03-26T03:19:56.635480Z",
      "action": 8,
      "target": "Instalator wykrył, że ten komputer jest częścią domeny systemu Windows. W domenach systemu Windows nie ma już obsługi programu {#Edition}!%n%n Proszę użyć PDFCreator Business. Więcej informacji można znaleźć tutaj:%nhttp://go.pdfforge.org/pdfcreator-business/upgrade%n%nKlikając \"Tak\", potwierdzasz, że nie instalujesz {#Edition} w środowisku korporacyjnym!",
      "id": 35868,
      "action_name": "Translation reverted",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35868/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-03-26T03:19:56.491006Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 35867,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35867/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/74642/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2019-03-26T03:19:55.888405Z",
      "action": 8,
      "target": "Usługa musi być w stanie skontaktować się z 'license.pdfforge.org' i mieć pozwolenie na zapis do HKLM.",
      "id": 35866,
      "action_name": "Translation reverted",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35866/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-03-26T03:19:55.732962Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 35865,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35865/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/95226/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2019-03-26T03:19:55.530404Z",
      "action": 8,
      "target": "Instalator wykrył, że ten komputer jest częścią domeny systemu Windows. Brak wsparcia dla {#Edition} w domenach systemu Windows!% N% nProszę użyć PDFCreator Business. Więcej informacji możesz znaleźć tutaj:%nhttp://go.pdfforge.org/pdfcreator-business/upgrade%n%nKlikając na \"Tak\" potwierdzasz, że nie instalujesz {#Edition} w środowisku korporacyjnym!",
      "id": 35864,
      "action_name": "Translation reverted",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35864/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-03-26T03:19:55.350866Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 35863,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35863/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/74642/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2019-02-22T01:43:46.567027Z",
      "action": 8,
      "target": "Usługa musi być w stanie skontaktować się z 'license.pdfforge.org' i mieć pozwolenie na pisanie do HKLM.",
      "id": 35339,
      "action_name": "Translation reverted",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35339/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-02-22T01:43:45.476637Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 35338,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35338/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/95226/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2019-02-19T04:26:08.027504Z",
      "action": 8,
      "target": "Instalator wykrył, że ten komputer jest częścią domeny systemu Windows. W domenach systemu Windows nie ma już obsługi programu {#Edition}!%n%n Proszę użyć PDFCreator Business. Więcej informacji można znaleźć tutaj:%nhttp://go.pdfforge.org/pdfcreator-business/upgrade%n%nKlikając \"Tak\", potwierdzasz, że nie instalujesz {#Edition} w środowisku korporacyjnym!",
      "id": 35315,
      "action_name": "Translation reverted",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35315/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-02-19T04:26:07.039486Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 35314,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35314/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/29073/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:30:00.482997Z",
      "action": 2,
      "target": "Nie jesteś członkiem grupy administratorów.%n%n% nDla tworzenia plików PDF z dowolnej aplikacji PDFCreator używa sterownika drukarki PostScript.%nTrzeba być członkiem grupy administratorów, aby zainstalować jakikolwiek sterownik drukarki.%n%nW przypadku kontynuowania instalacji, będzie można tylko konwertować istniejące pliki PostScript.%n%nCzy kontynuować instalację?%n",
      "id": 32441,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32441/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/29166/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:27:42.438728Z",
      "action": 2,
      "target": "Ten proces może zająć kilka minut.",
      "id": 32440,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32440/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/28929/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:26:47.512296Z",
      "action": 2,
      "target": "Instalacja minimalna",
      "id": 32439,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32439/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/28940/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:17:14.989031Z",
      "action": 2,
      "target": "PDFCreator wymaga Microsoft .NET %1. Proszę pobrać i zainstalować program Microsoft .NET %1 i następnie uruchomić ponownie instalator PDFCreator.",
      "id": 32438,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32438/"
    }
  ]
}