Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-2.16/apitranslations.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/changes/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 133,
  "next": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/changes/?page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/29073/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:30:00.482997Z",
      "action": 2,
      "target": "Nie jesteś członkiem grupy administratorów.%n%n% nDla tworzenia plików PDF z dowolnej aplikacji PDFCreator używa sterownika drukarki PostScript.%nTrzeba być członkiem grupy administratorów, aby zainstalować jakikolwiek sterownik drukarki.%n%nW przypadku kontynuowania instalacji, będzie można tylko konwertować istniejące pliki PostScript.%n%nCzy kontynuować instalację?%n",
      "id": 32441,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32441/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/29166/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:27:42.438728Z",
      "action": 2,
      "target": "Ten proces może zająć kilka minut.",
      "id": 32440,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32440/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/28929/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:26:47.512296Z",
      "action": 2,
      "target": "Instalacja minimalna",
      "id": 32439,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32439/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/28940/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:17:14.989031Z",
      "action": 2,
      "target": "PDFCreator wymaga Microsoft .NET %1. Proszę pobrać i zainstalować program Microsoft .NET %1 i następnie uruchomić ponownie instalator PDFCreator.",
      "id": 32438,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32438/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/28919/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:16:23.168707Z",
      "action": 2,
      "target": "PDFCreator jest już zainstalowany. Konieczne jest odinstalowanie istniejącej instalacji (wersja %1) przed zainstalowaniem PDFCreator %2.%n%nCzy chcesz teraz zaktualizować PDFCreator? Twoje ustawienia i drukarki zostaną zachowane.",
      "id": 32435,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32435/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/29168/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:15:30.107674Z",
      "action": 2,
      "target": "PDFCreator łatwo tworzy PDFy z dowolnego programu Windows. Użyj go jako drukarki w Word, Excel albo innej aplikacji Windows.",
      "id": 32430,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32430/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:13:05.080445Z",
      "action": 1,
      "target": "",
      "id": 32423,
      "action_name": "Translation completed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32423/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-02-04T16:13:04.961931Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 32422,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32422/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/95226/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:13:04.948892Z",
      "action": 5,
      "target": "Instalator wykrył, że ten komputer jest częścią domeny systemu Windows. Brak wsparcia dla {#Edition} w domenach systemu Windows!% N% nProszę użyć PDFCreator Business. Więcej informacji możesz znaleźć tutaj:%nhttp://go.pdfforge.org/pdfcreator-business/upgrade%n%nKlikając na \"Tak\" potwierdzasz, że nie instalujesz {#Edition} w środowisku korporacyjnym!",
      "id": 32421,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32421/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/74642/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2019-02-04T16:09:58.362368Z",
      "action": 2,
      "target": "Usługa musi być w stanie skontaktować się z 'license.pdfforge.org' i mieć pozwolenie na zapis do HKLM.",
      "id": 32416,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32416/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-02-04T09:41:50.596366Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 31452,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/31452/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-10-04T15:15:04.049633Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 25491,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/25491/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 11,
      "author": 11,
      "timestamp": "2018-10-04T10:26:55.711248Z",
      "action": 1,
      "target": "",
      "id": 25122,
      "action_name": "Translation completed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/25122/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-10-04T10:26:55.669238Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 25121,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/25121/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/95226/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 11,
      "author": 11,
      "timestamp": "2018-10-04T10:26:55.655277Z",
      "action": 5,
      "target": "Instalator wykrył, że ten komputer jest częścią domeny systemu Windows. W domenach systemu Windows nie ma już obsługi programu {#Edition}!%n%n Proszę użyć PDFCreator Business. Więcej informacji można znaleźć tutaj:%nhttp://go.pdfforge.org/pdfcreator-business/upgrade%n%nKlikając \"Tak\", potwierdzasz, że nie instalujesz {#Edition} w środowisku korporacyjnym!",
      "id": 25120,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/25120/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-10-03T18:53:22.313050Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 25001,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/25001/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-10-02T16:08:26.223454Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 24883,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/24883/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2018-10-02T15:56:43.415862Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 24799,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/24799/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 2,
      "author": 2,
      "timestamp": "2018-03-12T15:25:02.373370Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 22697,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/22697/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/",
      "dictionary": null,
      "user": 2,
      "author": 2,
      "timestamp": "2018-03-12T15:25:02.294278Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 22696,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/22696/"
    }
  ]
}