Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-2.16/apitranslations.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/translations/pdfcreator/innosetup/ca/changes/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 96,
  "next": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/ca/changes/?page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2017-09-12T13:24:34.856062Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 14911,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14911/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2017-09-12T13:24:29.488562Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 14887,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14887/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/22362/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 62,
      "author": 62,
      "timestamp": "2017-09-11T11:58:14.832254Z",
      "action": 2,
      "target": "El PDFCreator ja està instal·lat. Desinstal·leu la versió existent %1 abans d'instal·lar el PDFCreator %2.%n%nVoleu actualitzar el PDFCreator ara? Les configuracions i impressores del PDFCreator es conservaran.",
      "id": 14470,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14470/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/22362/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 62,
      "author": 62,
      "timestamp": "2017-09-11T11:58:07.974547Z",
      "action": 7,
      "target": "El PDFCreator ja és instal·lat. Desinstal·leu la versió existent (versió %1) abans d'instal·lar el PDFCreator %2.%n%nVoleu actualitzar el PDFCreator ara? Les configuracions i impressores del PDFCreator es conservaran.",
      "id": 14469,
      "action_name": "Suggestion accepted",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14469/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/22362/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 62,
      "author": 62,
      "timestamp": "2017-09-11T11:57:10.683450Z",
      "action": 2,
      "target": "El PDFCreator ja està instal·lat. Desinstal·leu la versió existent %1 abans d'instal·lar el PDFCreator %2.%n%nVoleu actualitzar el PDFCreator ara? Les configuracions i impressores del PDFCreator es conservaran.",
      "id": 14468,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14468/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/22365/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 62,
      "author": 62,
      "timestamp": "2017-09-11T11:55:06.777523Z",
      "action": 2,
      "target": "L'aplicació ja està instal·lada.%n%nNo es pot actualitzar. Desinstal·leu l'aplicació abans de continuar.%n%nLa instal·lació es cancel·larà.",
      "id": 14467,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14467/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/22524/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 62,
      "author": 62,
      "timestamp": "2017-09-11T11:54:12.373083Z",
      "action": 2,
      "target": "Necessiteu una clau de llicència vàlida nova per continuar. Voleu continuar amb la instal·lació?",
      "id": 14466,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14466/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/22860/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 62,
      "author": 62,
      "timestamp": "2017-09-11T11:53:57.898506Z",
      "action": 2,
      "target": "Verifiqueu la connexió i feu clic a «Torna a provar» per intentar baixar altra vegada els fitxers, o feu clic a «Endavant» per continuar la instal·lació de totes maneres.",
      "id": 14465,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14465/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/22857/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 62,
      "author": 62,
      "timestamp": "2017-09-11T11:53:32.643978Z",
      "action": 2,
      "target": "Verifiqueu la connexió i feu clic a «Torna a provar» per intentar baixar els fitxers novament, o feu clic a «Cancel·la» per finalitzar la instal·lació.",
      "id": 14464,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14464/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/22854/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 62,
      "author": 62,
      "timestamp": "2017-09-11T11:50:49.027072Z",
      "action": 2,
      "target": "Torna a provar",
      "id": 14462,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14462/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/22389/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 62,
      "author": 62,
      "timestamp": "2017-09-11T11:49:13.471977Z",
      "action": 2,
      "target": "Instal·lació del Microsoft .Net Framework %1 Això pot trigar uns minuts...",
      "id": 14461,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14461/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/22563/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 62,
      "author": 62,
      "timestamp": "2017-09-11T11:48:37.878462Z",
      "action": 2,
      "target": "Contacteu amb el servei de suport a l'adreça support@pdfforge.org!",
      "id": 14460,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14460/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/22491/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 62,
      "author": 62,
      "timestamp": "2017-09-11T11:48:10.055180Z",
      "action": 2,
      "target": "La llicència no és vàlida per a aquest producte!",
      "id": 14459,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14459/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/22833/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 62,
      "author": 62,
      "timestamp": "2017-09-11T11:47:32.595934Z",
      "action": 2,
      "target": "Ignora",
      "id": 14458,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14458/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/22425/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 62,
      "author": 62,
      "timestamp": "2017-09-11T11:47:12.646270Z",
      "action": 2,
      "target": "El nom triat per a la impressora és massa llarg. Com a màxim pot tenir 221 caràcters. Indiqueu un nom nou per a la impressora.",
      "id": 14457,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14457/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/22822/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 62,
      "author": 62,
      "timestamp": "2017-09-11T11:46:41.805874Z",
      "action": 2,
      "target": "S'està obtenint la informació del fitxer...",
      "id": 14456,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14456/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/22816/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 62,
      "author": 62,
      "timestamp": "2017-09-11T11:46:17.692766Z",
      "action": 2,
      "target": "Espereu mentre es baixen els fitxers addicionals...",
      "id": 14455,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14455/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/22810/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 62,
      "author": 62,
      "timestamp": "2017-09-11T11:45:57.891455Z",
      "action": 2,
      "target": "Aquests fitxers no s'han baixat:",
      "id": 14454,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14454/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/22474/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 62,
      "author": 62,
      "timestamp": "2017-09-11T11:44:33.931842Z",
      "action": 2,
      "target": "Aquesta versió no està suportada per la vostra clau de llicència! Renoveu la llicència a %1.",
      "id": 14453,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14453/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/22779/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 62,
      "author": 62,
      "timestamp": "2017-09-11T11:44:12.560828Z",
      "action": 2,
      "target": "No es pot connectar",
      "id": 14452,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/14452/"
    }
  ]
}