Translation components API.


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-2.16/apisubprojects.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/components/pdfcreator/innosetup/changes/?format=api&page=156
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3439,
  "next": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/changes/?format=api&page=157",
  "previous": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/changes/?format=api&page=155",
  "results": [
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/nl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2017-02-07T17:02:17.534876Z",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 4169,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/4169/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2017-02-07T17:02:15.784588Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 4167,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/4167/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/29184/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2017-02-07T17:02:07.650294Z",
      "action": 2,
      "target": "Ta wersja nie obsługuje trybu serwera. Czy chcesz zainstalować tę wersję mimo wszystko?",
      "id": 4165,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/4165/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/29182/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2017-02-07T17:01:50.899071Z",
      "action": 2,
      "target": "To jest wersja deweloperska PDFCreator.%n%nNie jest to wczesna wersja nowego wydania. Będzie najprawdopodobniej zawierać błędy lub nie będzie działać w ogóle.%n%nJeśli mimo to chcesz ją zainstalować, chcielibyśmy poznać Twoją opinię.",
      "id": 4164,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/4164/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/29170/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2017-02-07T16:59:45.987199Z",
      "action": 2,
      "target": "pliki aplikacji",
      "id": 4163,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/4163/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/29164/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2017-02-07T16:59:09.503963Z",
      "action": 2,
      "target": "PDFCreator instaluje drukarkę na komputerze. Dzięki tej drukarce każda aplikacja, która jest w stanie drukować, może tworzyć pliki PDF, pliki bitmapowe lub pliki PostScript.%n%nNazwa drukarki:",
      "id": 4162,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/4162/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/nl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 15,
      "author": 15,
      "timestamp": "2017-02-07T16:58:24.825179Z",
      "action": 1,
      "target": "",
      "id": 4161,
      "action_name": "Translation completed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/4161/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/nl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2017-02-07T16:58:24.754868Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 4160,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/4160/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/41136/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/nl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 15,
      "author": 15,
      "timestamp": "2017-02-07T16:58:24.734487Z",
      "action": 5,
      "target": "Nieuw in PDF Architect {0}:",
      "id": 4159,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/4159/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/29155/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2017-02-07T16:58:12.591959Z",
      "action": 2,
      "target": "Podczas instalacji drukarki wystąpiły błędy. Szczegółowy opis można znaleźć w pliku 'SetupLog.txt' w ścieżce aplikacji.",
      "id": 4158,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/4158/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/29151/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2017-02-07T16:57:48.351969Z",
      "action": 2,
      "target": "Instalator jest przygotowywany...",
      "id": 4157,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/4157/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/29141/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2017-02-07T16:57:14.874943Z",
      "action": 2,
      "target": "Integracja z podglądem MS Outlook",
      "id": 4155,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/4155/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/29139/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2017-02-07T16:56:47.762089Z",
      "action": 2,
      "target": "Integracja z Internet Explorer",
      "id": 4154,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/4154/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/41138/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/nl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 15,
      "author": 15,
      "timestamp": "2017-02-07T16:56:34.764325Z",
      "action": 5,
      "target": "Handtekeningen verifiëren en verwijderen",
      "id": 4153,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/4153/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/29137/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2017-02-07T16:56:33.261959Z",
      "action": 2,
      "target": "Integracja z Firefox",
      "id": 4152,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/4152/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/29135/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2017-02-07T16:56:20.923200Z",
      "action": 2,
      "target": "Nowy PDF Architect zostanie zainstalowany. To może trochę potrwać.",
      "id": 4151,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/4151/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/29133/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2017-02-07T16:56:07.205542Z",
      "action": 2,
      "target": "Aplikacja domyślna dla plików PDF",
      "id": 4150,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/4150/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/41137/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/nl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 15,
      "author": 15,
      "timestamp": "2017-02-07T16:55:53.907088Z",
      "action": 5,
      "target": "Automatische E-Sign processen",
      "id": 4149,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/4149/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/41141/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2017-02-07T16:55:51.927547Z",
      "action": 2,
      "target": "Weryfikowanie i usuwanie podpisów",
      "id": 4148,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/4148/?format=api"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/41140/?format=api",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/?format=api",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/pl/?format=api",
      "dictionary": null,
      "user": 37,
      "author": 37,
      "timestamp": "2017-02-07T16:55:38.767796Z",
      "action": 2,
      "target": "Automatyczne nadawanie e-podpisu",
      "id": 4147,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/4147/?format=api"
    }
  ]
}