Changes API


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-2.16/apichanges.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/changes/?page=3
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 16133,
  "next": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/?page=4",
  "previous": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/?page=2",
  "results": [
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/108528/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 8,
      "author": 8,
      "timestamp": "2019-12-07T20:02:56.661875Z",
      "action": 5,
      "target": "No es pot trobar el PDFCreator en el sistema. Comproveu que l'heu instal·lat.",
      "id": 42208,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/42208/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/108527/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 8,
      "author": 8,
      "timestamp": "2019-12-07T20:02:33.602988Z",
      "action": 5,
      "target": "Converteix &aquí",
      "id": 42207,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/42207/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/108526/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 8,
      "author": 8,
      "timestamp": "2019-12-07T20:02:24.706306Z",
      "action": 5,
      "target": "Trieu una acció",
      "id": 42206,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/42206/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/108525/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 8,
      "author": 8,
      "timestamp": "2019-12-07T20:02:17.468511Z",
      "action": 5,
      "target": "Crida un programa o script que processa el document després de la conversió. El PDFCreator crida el programa indicat automàticament i transfereix els fitxers creats com a paràmetre.",
      "id": 42205,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/42205/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/108524/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 8,
      "author": 8,
      "timestamp": "2019-12-07T20:01:19.102629Z",
      "action": 5,
      "target": "Autor: {0}",
      "id": 42204,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/42204/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/108523/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 8,
      "author": 8,
      "timestamp": "2019-12-07T20:01:07.605331Z",
      "action": 5,
      "target": "Almenys un dels elements seleccionats no es pot convertir! Per a més informació sobre els fitxers no imprimibles, vegeu el llistat següent.",
      "id": 42203,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/42203/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/108522/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 8,
      "author": 8,
      "timestamp": "2019-12-07T20:00:26.467275Z",
      "action": 5,
      "target": "Afegeix una o més pàgines al final del document.",
      "id": 42202,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/42202/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/108521/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 8,
      "author": 8,
      "timestamp": "2019-12-07T20:00:12.230922Z",
      "action": 2,
      "target": "Afegeix un fons al document.",
      "id": 42201,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/42201/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/108521/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 8,
      "author": 8,
      "timestamp": "2019-12-07T20:00:06.264157Z",
      "action": 5,
      "target": "Afegeix un fons al document",
      "id": 42200,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/42200/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/108520/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 8,
      "author": 8,
      "timestamp": "2019-12-07T19:59:54.931009Z",
      "action": 5,
      "target": "Afegeix una acció",
      "id": 42199,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/42199/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/108519/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 8,
      "author": 8,
      "timestamp": "2019-12-07T19:59:47.072750Z",
      "action": 5,
      "target": "&Fusiona",
      "id": 42198,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/42198/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/108518/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": 8,
      "author": 8,
      "timestamp": "2019-12-07T19:59:40.464700Z",
      "action": 5,
      "target": "&Converteix amb el PDFCreator",
      "id": 42197,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/42197/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/95213/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2019-12-06T13:21:42.487373Z",
      "action": 8,
      "target": "L'instal·lador ha detectat que aquest ordinador forma part d'un domini Windows. Ja no hi ha suport per a {#Edition} en dominis Windows!%n%nUseu el PDFCreator Business. Podeu trobar més informació (en anglès) aquí:%nhttp://go.pdfforge.org/pdfcreator-business/upgrade%n%nEn fer clic a «Sí» confirmeu que no esteu instal·lant {#Edition} en un entorn empresarial!",
      "id": 42196,
      "action_name": "Translation reverted",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/42196/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/95213/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2019-12-06T13:21:41.817835Z",
      "action": 8,
      "target": "L'instal·lador ha detectat que aquest ordinador és part d'un domini de Windows. Des de la versió {#Edition} s'ha discontinuat el suport en edicions de domini del Windows!%n%nUtilitzeu el PDFCreator Business. Trobareu més informació a:%nhttp://go.pdfforge.org/pdfcreator-business/upgrade%n%nEn fer clic a «Sí», esteu indicant que no esteu instal·lant la versió {#Edition} en un entorn corporatiu!",
      "id": 42195,
      "action_name": "Translation reverted",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/42195/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-12-06T13:21:41.500935Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 42194,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/42194/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/ca/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-12-06T13:21:40.749279Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 42193,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/42193/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/107596/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pt_BR/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2019-12-06T13:18:22.270054Z",
      "action": 8,
      "target": "Se definido, o usuário poderá temporariamente editar os perfis distribuídos. As mudanças não serão salvas. Após reiniciar o PDFCreator, os perfis encontrarão os perfis do arquivo .ini",
      "id": 42192,
      "action_name": "Translation reverted",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/42192/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/pt_BR/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-12-06T13:18:22.111832Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 42191,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/42191/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/109165/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/lt/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": 1,
      "timestamp": "2019-12-06T13:11:23.104200Z",
      "action": 8,
      "target": "Pridėti foną dokumentui",
      "id": 42190,
      "action_name": "Translation reverted",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/42190/"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/lt/",
      "dictionary": null,
      "user": null,
      "author": null,
      "timestamp": "2019-12-06T13:11:22.940184Z",
      "action": 17,
      "target": "",
      "id": 42189,
      "action_name": "Committed changes",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/42189/"
    }
  ]
}