Changes API


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-2.16/apichanges.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/changes/?page=3
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 9648,
  "next": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/?page=4",
  "previous": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/?page=2",
  "results": [
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102793/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-02-17T11:23:26.121722Z",
      "action": 5,
      "target": "Je dostupná nová verzia programu {0}. Vaša aktuálna verzia je {1} (z verzie {2}). \nChcete stiahnuť novú verziu programu?",
      "id": 35306,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35306/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102789/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-02-17T11:20:15.562226Z",
      "action": 5,
      "target": "Vaša verzia programu PDF Architect je zastaralá",
      "id": 35305,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35305/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102787/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-02-17T11:19:36.105647Z",
      "action": 5,
      "target": "Žiaden program nie je asociovaný pre otváranie PDF súborov",
      "id": 35304,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35304/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102786/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-02-17T11:19:25.912033Z",
      "action": 5,
      "target": "Ďakujeme vám za nainštalovanie programu PDFCreator {0}.",
      "id": 35303,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35303/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102783/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-02-17T11:18:44.904454Z",
      "action": 5,
      "target": "Aktivujte RSS kanál",
      "id": 35302,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35302/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102781/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-02-17T11:18:25.532211Z",
      "action": 5,
      "target": "Šírka:",
      "id": 35301,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35301/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102779/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-02-17T11:18:12.165585Z",
      "action": 5,
      "target": "Výška:",
      "id": 35300,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35300/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102773/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-02-17T11:17:51.823513Z",
      "action": 5,
      "target": "Vyberte oddeľovač:",
      "id": 35299,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35299/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102770/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-02-17T11:17:39.693309Z",
      "action": 5,
      "target": "Viac o používateľských tokenoch",
      "id": 35298,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35298/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102769/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-02-17T11:17:28.862984Z",
      "action": 5,
      "target": "Extrahovať používateľský token",
      "id": 35297,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35297/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102767/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-02-17T11:17:17.660849Z",
      "action": 5,
      "target": "Zadaná cesta je príliš dlhá. Zadajte platnú cestu.",
      "id": 35296,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35296/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102766/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-02-17T11:14:20.919744Z",
      "action": 2,
      "target": "Zadaná cesta je príliš dlhá",
      "id": 35295,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35295/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102766/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-02-17T11:14:00.310103Z",
      "action": 5,
      "target": "Zadaná cesta je príliš dlhá.",
      "id": 35294,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35294/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102763/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-02-17T11:13:18.943039Z",
      "action": 5,
      "target": "Táto funkcia nie je podporovaná vo zvolenom výstupnom formáte",
      "id": 35293,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35293/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102762/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-02-17T11:12:14.711302Z",
      "action": 5,
      "target": "Tlačiť v programe PDF Architect",
      "id": 35292,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35292/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102760/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-02-17T11:11:59.628025Z",
      "action": 5,
      "target": "Vyberte súbor na prevod",
      "id": 35291,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35291/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102759/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-02-17T11:11:46.309975Z",
      "action": 5,
      "target": "Potrebujete PDFCreator Business pre túto funkciu. Kliknite pre viac informácií.",
      "id": 35290,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35290/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102758/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-02-17T11:11:02.031649Z",
      "action": 5,
      "target": "Odomknite prémiové funkcie pomocou programu PDFCreator Business!",
      "id": 35289,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35289/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102757/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-02-17T11:10:29.988574Z",
      "action": 5,
      "target": "Inštalovať PDF Architect teraz",
      "id": 35288,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35288/"
    },
    {
      "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/102756/",
      "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
      "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sk/",
      "dictionary": null,
      "user": 24,
      "author": 24,
      "timestamp": "2019-02-17T11:10:12.994932Z",
      "action": 5,
      "target": "Používateľská príručka",
      "id": 35287,
      "action_name": "New translation",
      "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/35287/"
    }
  ]
}