Changes API


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-2.16/apichanges.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/changes/40124/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/95231/",
  "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/innosetup/",
  "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/innosetup/sv/",
  "dictionary": null,
  "user": null,
  "author": 1,
  "timestamp": "2019-08-06T11:16:01.250885Z",
  "action": 8,
  "target": "Setupen har konstaterat att denna dator ingår i en Windowsdomän. Det finns inte stöd för {#Edition} i windowsdomäner längre. Var god använd PDFCreator Business. Ni hittar mera information här:%nhttp://go.pdfforge.org/pdfcreator-business/upgrade%n%nGenom att klicka på 'Ja' bekräftar Ni att ni inte installerar {#Edition} i en företagsmiljö!",
  "id": 40124,
  "action_name": "Translation reverted",
  "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/40124/"
}