Changes API


See <a href="https://docs.weblate.org/en/weblate-2.16/apichanges.html">the Weblate's Web API documentation</a> for detailed
description of the API.

GET /api/changes/32659/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "unit": "http://translate.pdfforge.org/api/units/95108/",
  "component": "http://translate.pdfforge.org/api/components/pdfcreator/messages/",
  "translation": "http://translate.pdfforge.org/api/translations/pdfcreator/messages/sv/",
  "dictionary": null,
  "user": 40,
  "author": 40,
  "timestamp": "2019-02-05T03:04:58.044818Z",
  "action": 5,
  "target": "Hjälp oss att förbättra {0} genom att sända anonym programanvändningsstatistik.\nDessa data kommer vi uteslutande att använda gör analysändamål och komner inte att delas med någon tredje part.\nProgramprestanda kommer ej att försämras genom statistikinsamlingen.\nUtvidga nedanstående exempeldata för att se viken typ av data som kommer att sändas.",
  "id": 32659,
  "action_name": "New translation",
  "url": "http://translate.pdfforge.org/api/changes/32659/"
}